Minister Kaag presenteert beleidsnota 'Investeren in perspectief'

18-05-2018

Preventie door nu te investeren en mensen kansen bieden. Daardoor kunnen gewelddadige conflicten, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering of irreguliere migratie voorkomen of verminderd worden. Dat zijn de belangrijkste thema's uit de beleidsnota 'Investeren in perspectief' van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

 

Andere opvallend aspecten uit haar nota zijn de proactieve handels- en investeringsagenda die er mede voor moet zorgen dat aanzienlijk meer middelgrote- en kleine bedrijven ook in het buitenland actief worden. En ook meer mogelijkheden voor het bedrijfsleven om bij te dragen aan de SDGs - de duurzame ontwikkelingsdoelen - nu de markten daarvoor aan het groeien zijn; hiervoor wordt een nieuw SDG-fonds gelanceerd.