Midden- en kleinbedrijf steeds meer de norm bij wet- en regelgeving

23-12-2020

Nieuwe wetten en regels worden steeds vaker van tevoren voorgelegd aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om te toetsen of ze werkbaar en uitvoerbaar zijn. Inmiddels zijn er al 29 van deze zogenoemde 'mkb-toetsen' georganiseerd. Van de eerste toetsen die zijn uitgevoerd is inmiddels gebleken dat die in zeven gevallen hebben geleid tot aanpassing van de wet- en regelgeving; in drie gevallen is besloten tot heroverweging of intrekking van de voorgestelde maatregelen.

 

Dit is een van de uitkomsten van de Voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - December 2020 die staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.