Leerrechten doorgerekend: Scenario’s voor investeringen in leven lang ontwikkelen

27-06-2019

In opdracht van VNO-NCW, MKB-Nederland , NRTO en MBO Raad.

 

Dit onderzoek bevat een technische doorrekening van een aantal scenario’s waarin leerrechten worden toegewezen aan werkenden en werkzoekenden. Op basis van een eenvoudig simulatiemodel worden de kosten en baten in beeld gebracht. Het gaat om het saldo van kosten en baten van het systeem van leerrechten, toename van bruto jaarinkomens en veranderingen in inkomensongelijkheid.

 

Zie de Downloads hieronder voor het volledige rapport en de vier scenario's.  

 

Lees ook de column van Gertrud van Erp, secretaris onderwijs: Ook de lager opgeleide aan het leven lang leren: zó kan het.