Kennisdocument Diversiteit in bedrijf: Divers werven en selecteren

19-03-2018

Ondanks het streven naar een divers personeelsbestand lukt het veel bedrijven niet om divers talent aan te trekken. Dit heeft onder andere te maken met de al dan niet bewuste vooroordelen van recruiters en werkgevers. Vooroordelen leiden ertoe dat vaak wordt gekozen voor de sollicitant die de meeste overeenkomsten heeft met het zittend personeel en dus geacht wordt het beste te passen in het team. Dit resulteert dan ook in een uniform personeelsbestand met een dominante monocultuur die weinig ruimte laat voor verschil.

 

In dit hoofdstuk worden de knelpunten van het werven en selecteren geanalyseerd. Aangezien de werking van (on)bewuste vooroordelen invloed heeft op het gehele traject wordt dit als eerste beschreven. Voorts komen de knelpunten op het vlak van de profilering van het bedrijf en de inrichting van het wervings- en selectieproces aan de orde.