Kabinet komt met Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

08-10-2019

Met ruim honderd concrete acties, zoals intensieve samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap, én door publieke middelen beschikbaar te stellen, wil het kabinet de maatschappelijke en economische kansen van artificiële intelligentie (AI) voor Nederland benutten.
Dat staat in het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie dat staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd.

 

Het kabinet investeert jaarlijks al tientallen miljoenen euro's in AI. In 2019 gaat het om 64 miljoen euro. Ambitie is om dit publieke deel te verdubbelen om gezamenlijk met bedrijven en kennisinstellingen deze technologie te ontwikkelen tot concrete toepassingen. Op dit moment werken al 65 partijen, waaronder het ministerie van EZK, daar samen aan in de Nederlandse AI Coalitie. Deze publiek-private samenwerking werd gelijktijdig gelanceerd en vormt met de strategie de basis voor de Nederlandse aanpak van AI. De coalitie streeft naar een meerjarige publiek-private investering van in totaal twee miljard euro in zeven jaar.