Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie

21-06-2013

De ambachtelijke economie in Nederland staat voor forse uitdagingen. Ondanks de huidige werkloosheid zijn er oplopende tekorten aan vakmensen: relatief veel ouderen stromen uit en de instroom van jongeren is beperkt. Steeds minder jongeren kiezen voor een ambachtelijke beroepsopleiding. Nieuwe kansrijke ambachten komen bij hen onvoldoende in beeld, mede door het stoffige imago van het ambacht. Daarbij komt dat het beroepsonderwijs onvoldoende aansluit op de behoeften van de ambachtelijke arbeidsmarkt. Verder blijken ambachtelijke ondernemers – primair vakmensen – niet altijd voldoende toegerust voor het ondernemerschap dat nodig is voor het adequaat uitoefenen van het ambacht en het doen continueren van ambachtelijke bedrijven. Tegen deze achtergrond bestaat er zorg over de toekomst van de ambachten in Nederland. Daarbij moet worden bedacht dat de ambachten een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en innovatie. Lokaal georiënteerde ambachten kunnen ook de sociale cohesie bevorderen. Ambachten zijn ook van groot belang voor ons dagelijks leven.

In dit advies gaat de SER nader in op de betekenis van ambachten voor de Nederlandse economie en samenleving. Hij inventariseert knelpunten en doet voorstellen om de ambachtelijke economie meer toekomstbestendig te maken. De raad reageert daarmee op een adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2012.