Factsheet Digital Trust Centre (DTC)

16-03-2018

DTC wordt mede ondersteund door VNO-NCW/MKB-Nederland, NCTV, NCSC, ECP, CIO Platform Nederland, Nederland ICT en Kamer van Koophandel.

 

Digital Trust Centre: bedrijven weerbaarder maken

Eind 2017 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid gestart met het programma ‘Digital Trust

Centre’ (DTC). Het DTC heeft als missie bedrijven weerbaarder maken tegen cyberdreigingen en richt zich hierbij op twee hoofdtaken. De eerste taak is bedrijven betrouwbare en onafhankelijke informatie verschaffen over digitale kwetsbaarheden en het geven van concreet handelingsadvies. Dit gebeurt onder andere via een digitaal platform. De tweede taak is het stimuleren van cybersecurity samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Beide taken moeten ertoe leiden dat bedrijven hun cybersecurity meer op orde krijgen en hun weerbaarheid tegen cyberdreigingen toeneemt.

 

Digital Trust Centre werkt samen met het NCSC

Het DTC maakt voor een belangrijk deel gebruik van de hoogwaardige expertise van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie & Veiligheid valt. Sinds 2012 ondersteunt het NCSC bedrijven binnen de zogenoemde vitale infrastructuur zoals banken, energie, water en telecom bij het verhogen van hun digitale weerbaarheid. Relevante actuele dreigingsinformatie van het NCSC en hun kennis over cybersecurity samen-werkingsverbanden worden door het DTC toegankelijk gemaakt voor ondernemingen in Nederland.

 

Digitaal platform en subsidies voor bedrijven

Het DTC heeft een zeer diverse doelgroep van 1,6 miljoen bedrijven; van ZZP-ers tot en met het grootbedrijf. Om die te bereiken werkt het DTC samen bedrijfsleven, kennispartners en andere overheden. Deze 1,6 miljoen bedrijven kennen grote verschillen in securitykennis, -behoeften en beschikbare financiële middelen. Voor hen ontwikkelt het DTC in 2018:

 

• Digitaal platform met actuele informatie en betrouwbare adviezen;

• Subsidieregeling voor bedrijven die op cybersecurity terrein (willen) samenwerken.