Exporteur? Drie tips voor een simpele logistiek na Brexit!

13-11-2018

Na de Brexit zullen er hoe dan ook veranderingen plaatsvinden voor de in- en uitvoer van goederen. De douane komt waarschijnlijk weer terug. Dat betekent weer meer administratie in de handel met Het Verenigd Koninkrijk . Wij spraken er over met twee KVK medewerkers; Marc Groothuijse, KVK Senior Adviseur Internationaal (Brexit) en projectleider Brexit Impact Scan namens de Rijksoverheid en  Frank Bertens, Beleidsadviseur exportdocumenten.

Zij geven hieronder een overzicht van de (voor de Douane) 4 mogelijke toekomstige situaties na de Brexit. Daarnaast geven zij drie tips hoe je de zaak straks toch zo simpel mogelijk kan houden.

 

Vanuit Douane technisch oogpunt zijn er vier mogelijkheden voor de Brexit:

 

Een no deal Brexit (Harde Brexit)

Als er geen deal gesloten wordt, dan wordt het VK per 29 maart 2019 van het ene op het andere moment een derde land. Zowel bij uitvoer naar als bij invoer uit het VK krijgen ondernemers dan te maken met Douaneaangiften voor uitvoer en invoer, invoerrechten en mogelijk ook met handelspolitieke maatregelen.

 

Free Trade Agreement ( FTA)

In het geval dat de EU en het VK een vrijhandelsakkoord sluiten, krijgen exporteurs ook te maken met deze maatregelen. Maar dan kun je wel korting krijgen op invoerrechten als je vanuit het VK naar de EU exporteert of andersom voor goederen die van preferentiële oorsprong zijn.

De preferentiële oorsprong moet op het moment van invoer kunnen worden aangetoond door middel van een oorsprongsverklaring of een preferentieel oorsprongscertificaat, afhankelijk van wat in het vrijhandelsakkoord (FTA, Free Trade Agreement)  wordt afgesproken.

Een nadeel van een FTA is dat je geen korting op invoerrecht kan krijgen bij de handel van goederen met een oorsprong in derde landen omdat ze niet aan de preferentiële eisen voldoen. In de praktijk gaat dat vaak om een aanzienlijk deel van de export.

 

Een Douane Unie

Ook bij een Douane Unie geldt dat er wel extra aangiften etc. nodig zijn. Goederen die zich in het vrije verkeer van de EU of het VK bevinden (dat wil zeggen goederen die zijn vervaardigd in het VK of de EU of die zijn ingevoerd in het VK of de EU met betaling van alle rechten en daarna niet meer onder douanetoezicht staan) kunnen dan in het VK of de EU worden ingevoerd zonder betaling van invoerrechten. De oorsprong van de goederen is dan niet meer van belang.

Om aan te kunnen tonen dat de goederen zich in het vrij verkeer bevinden wordt er dan gewerkt met “proofs of free circulation”, vergelijkbaar met het A.TR certificaat zoals dat nu in het handelsverkeer met Turkije gebruikt wordt, waarmee de EU ook een Douane Unie heeft. Een Douane-Unie is voor het bedrijfsleven een gemakkelijke oplossing, maar stuit op weerstand bij mensen die voor een harde Brexit zijn.

 

Geen Brexit

 Als de Brexit niet door gaat blijft alles zoals het nu is. Dan kan bij de handel met het VK gewoon met intracommunautaire leveringen en verwervingen blijven werken.

 


 

Het is uiteindelijk aan de politiek om te bepalen welke afspraken er gemaakt worden. Mogelijk komt er een overgangsperiode waardoor ondernemers tot 1 januari 2021 de tijd krijgen om alles te regelen. Toch kan en moet iedereen zich nu al zo goed mogelijk voorbereiden op de gevolgen van de Brexit. Met onderstaande belangrijke tips kunnen ondernemers het voor zichzelf gemakkelijker maken:

 

 

1.          Regel je douanezaken nu al!

 

Als u nog geen EORI nummer heeft, vraag dat dan nu al aan bij de Douane! Het EORI nummer is nodig om goederen aan te kunnen geven bij de Douane. Daar kun je je nu al op voorbereiden. Doe je dat niet nu al dan heb je kans dat de douane straks overspoeld wordt met aanvragen voor een EORI-nummer (een identificatienummer) en dan kan een aanvraag erg lang duren en heb je het niet meer op tijd geregeld. Dat betekent dat je vanaf dan direct geen zaken meer kan doen met het VK (of een ander derde land). Ook vergunningen kan je beter nu al aanvragen. Uiteindelijk heb je die documenten toch nodig, dus wat let je?

En dan nog 1 tip. Komende maanden zullen er extra vrachten heen en weer gaan naar het VK en krijgen ook expediteurs het drukker. Zoek dus nu al contact met je logistieke adviseur om je zaken na te lopen, zodat je straks niet duurder uit bent of je expediteur overloopt van het werk en je daar achteraan kan sluiten in de rij.

 

2.          Bundel je Douaneaangiften


Nederland kan na de Brexit een nog belangrijkere rol spelen in de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is namelijk verlegging van BTW bij invoer mogelijk, in tegenstelling tot in andere EU landen. Britse bedrijven kunnen  via een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland geconsolideerde (gebundelde) zendingen in het vrije verkeer van de EU brengen. Die goederen  kunnen vervolgens door de fiscaal vertegenwoordiger als intracommunautaire levering door geleverd worden aan afnemers EU. Hierdoor hoeven goederen niet onder douanetoezicht te reizen tot aan de EU lidstaat van bestemming en hoeft ook niet per zending een invoeraangifte gemaakt te worden. Dit vereenvoudigd de administratieve afhandeling van transacties aanzienlijk.

Ook bij zendingen naar het Verenigd Koninkrijk is consolidatie via een fiscaal vertegenwoordiger een mogelijkheid om de administratieve last tot een minimum te beperken. Toeleveranciers van Britse bedrijven uit diverse EU lidstaten kunnen hun goederen als binnenlandse of intracommunautaire levering leveren aan een fiscaal vertegenwoordiger van het Britse bedrijf in bv Nederland. De fiscaal vertegenwoordiger bundelt de zendingen en maakt op zijn beurt voor de gebundelde zending één uitvoeraangifte. Vervolgens kunnen de goederen ook in het VK  met één invoeraangifte worden ingevoerd.  Door zo te werken kun je het aantal uitvoer en invoeraangiften aanzienlijk reduceren.
Hou hierbij svp ook rekening met de toekomstige veranderingen in de BTW regelgeving met betrekking tot intracommunautaire transacties.

 

3.          Noem de juiste oorsprong in Leveranciersverklaringen

 

Rond de jaarwisseling worden veel leveranciersverklaringen voor goederen van preferentiële oorsprong volgens VO 2015/2447 vernieuwd. Deze verklaringen dienen als bewijsstuk van de preferentiële oorsprong voor goederen die geëxporteerd worden naar landen waarmee de EU een vrijhandelsakkoord heeft gesloten. Leveranciersverklaringen zijn maximaal twee jaar geldig. Nu afgegeven leveranciersverklaringen worden dus ook nog na de Brexit gebruikt.
Vaak wordt in een leveranciersverklaring als land van oorsprong “European Union” genoemd. Met het oog op de Brexit is het beter om, indien mogelijk,  als oorsprong de naam van  een EU lidstaat te noemen in plaats van European Union zodat er na de Brexit geen onduidelijkheid is over het feit of de goederen nu wel of niet van oorsprong zijn uit het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer over