Doe mee aan onze nieuwe campagne over eHerkenning

10-09-2019

Ondernemers zullen steeds vaker eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig hebben om zich online te kunnen identificeren bij de overheid. Daarom starten VNO-NCW en MKB-Nederland dit najaar een voorlichtingscampagne voor ondernemers. Branche- en regionale organisaties en intermediairs kunnen kosteloos hieraan deelnemen.

Aanleiding

eHerkenning is een digitale sleutel waarmee ondernemers toegang krijgen tot de online dienstverlening van overheidsorganisaties. Zo doen ze op één manier, met één inlogmiddel veilig en online zaken met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke organisaties. eHerkenning is te beschouwen als de opvolger van DigiD voor bedrijven.

 

Instanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht. Zo is het vanaf 1 november bijvoorbeeld niet meer mogelijk om zonder eHerkenning in te loggen bij UWV om werknemers ziek te melden. Bij de Belastingdienst is het mogelijk om met eHerkenning de btw-aangifte te doen of een douanevergunning aan te vragen. Maar ook voor het aanvragen van een subsidie of voor het aanvragen van een VOG-verklaring voor een werknemer is eHerkenning nodig. Het is dus belangrijk dat ondernemers snel overgaan tot de aanschaf en het gebruik ervan. Zij die al gebruikmaken van eHerkenning op niveau 1 of 2, wordt geadviseerd te upgraden naar EH3.

 

Campagne
VNO-NCW en MKB-Nederland willen met hun nieuwe campagne over eHerkenning zoveel mogelijk ondernemers informeren. Waarom is eHerkenning belangrijk, hoe werkt het, welke investering vergt het? zijn de vragen die worden beantwoord.

 

Toolkit
Speciaal voor deze campagne is een toolkit in de maak, ontwikkeld samen met Logius - de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze toolkit komen communicatiematerialen die brancheorganisaties, regionale ondernemersverenigingen en intermediairs die met eHerkenning werken kunnen gebruiken om ondernemers voor te lichten. Hierbij valt te denken aan kant-en-klare nieuwsbrieven, banners, socialmediaberichten persberichten, een PowerPointpresentatie en ondernemersverhalen.

Kosten en aanmelden
Deelnemende organisaties kunnen kosteloos gebruik maken van de toolkit, mits aan enkele spelregels wordt voldaan. Deze staan in de samenwerkingsovereenkomst die u hier kunt downloaden. Wij zien uw aanmelding graag z.s.m tegemoet.

Over eHerkenning
eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig identificeren bij ruim 400 organisaties. Zij hoeven hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden.

 

Meer gemak en veiligheid
VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen het idee van eHerkenning. Dankzij eHerkenning kunnen ondernemers straks met één middel naar keuze (bijvoorbeeld een username/wachtwoord, smscode, app, QR scanner of cardreader) bij alle overheidsinstanties online bewijzen wie ze zijn. Dat leidt tot meer gemak, geen waaier aan inlogcodes meer, en optimale digitale veiligheid. Wachtrijen bij een loket of aan de telefoon behoren tot het verleden. En de kosten voor aanvragen kunnen omlaag. De concurrentie die ontstaat doordat er meerdere leveranciers van middelen voor eHerkenning zijn, leidt bovendien tot een optimale prijs én steeds betere middelen en diensten.

Bij de aanvraag van een inlogmiddel wordt iemands identiteit grondig gecheckt. Ook kunnen medewerkers gemachtigd worden om namens hun organisatie specifieke diensten te regelen. Dit zorgt ervoor dat een organisatie meer zekerheid krijgt over de online identiteit van de persoon waarmee zij zakendoen. Dit voorkomt fouten en fraude.

 

Ondernemers
Ondernemers die nog geen eHerkenning hebben kunnen deze aanvragen bij één van de door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Deze voldoen allemaal aan de strenge eisen die eHerkenning stelt op gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. Ondernemers die al een eHerkenningsmiddel hebben maar op een lager niveau, kunnen deze via hun leverancier upgraden.

 

Intermediairs
Intermediairs die namens hun klanten online zaken doen met (overheids)organisaties moeten gemachtigd worden door hun klant om online diensten te regelen met eHerkenning. Zo is de intermediair bevoegd om namens het bedrijf te handelen. De intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van één (of meerdere) medewerker(s) laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning.

 

Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl

 

De voorlichtingscampagne over eHerkenning van VNO-NCW en MKB-Nederland wordt uitgevoerd door de stichting Projecten MKB-Nederland, en inhoudelijk bijgestaan door de beleidsafdeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de dienst digitale overheid Logius steunen de campagne.