CPB: Gebrek aan informatie bemoeilijkt aanpak cyberveiligheid

17-10-2019

Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat organisaties ten eerste niet iedere aanval opmerken, ten tweede niet iedere aanval publiek bekend willen maken en ook de gevolgen op lange termijn van een aanval niet altijd kunnen inschatten.

Bedrijven en overheid hebben als gevolg daarvan een onvolledig beeld van de kosten en baten van investeringen in cyberveiligheid, waardoor die te hoog óf te laag kunnen zijn.

Dit blijkt uit de 'Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019' van het Centraal Planbureau (CPB).

 

Hoewel bedrijven meer maatregelen nemen om hun ICT te beschermen, lijken de risico's op maatschappelijke schade in de toekomst te stijgen, door toenemende digitalisering. De snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI) zorgen voor nieuwe risico's, maar ook voor nieuwe kansen.