CPB: Economie bloeit

16-08-2018

De nieuwste raming van het Centraal Planbureau laat zien dat de Nederlandse economie zich gunstig ontwikkelt; dit jaar wordt een stijging van 2,8% verwacht en volgend jaar 2,5%.
De cijfers voor 2018 en 2019 uit de concept-Macro Economische Verkenning 2019 wijken iets af van de juniraming n.a.v. herziene CBS-cijfers, nieuwe gegevens voor het tweede kwartaal en aangepaste ramingen voor de internationale economie. Het document is voor het kabinet input voor de besluitvorming over de koopkracht. De presentatie van de koopkrachtontwikkeling is met ingang van deze publicatie gewijzigd. De spreiding van koopkrachteffecten krijgt hierin meer aandacht. Op Prinsjesdag wordt de Macro Economische Verkenning 2019 gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse econome.