CPB: Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord en kabinetsvarianten

13-03-2019

Het Centraal Planbureau heeft de maatregelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord en enkele varianten daarvan vanuit het kabinet doorgerekend. Het CPB presenteert de effecten van het ontwerp-Klimaatakkoord en de aanvullende varianten in samenhang met al lopende maatregelen op het gebied van klimaat- en energiebeleid uit het Regeerakkoord. Op deze manier wordt de totale verandering in de tijd voor gezinnen en bedrijven duidelijk. Ook zonder ontwerp-Klimaatakkoord zijn er budgettaire, lasten- en inkomenseffecten te verwachten. De doorrekening geeft de effecten voor 2021, 2025 en 2030, zodat het verloop van de effecten inzichtelijk is.