CPB: Bij bindend quotum meer vrouwen aan de top, niet meer winst

22-08-2019

De invoering van een bindend quotum vergroot het aandeel vrouwen aan de top, maar het is geen wondermiddel; het heeft geen invloed op de winstgevendheid van bedrijven of het aandeel vrouwen in het middenmanagement. Voor het laatste is aanvullend beleid nodig van overheid en bedrijfsleven. Deze conclusies staan in de publicatie 'Vrouwen aan de top' van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 

Beleid gericht op het vergroten van de deeltijdfactor kan mogelijk ook bijdragen aan een hoger aandeel vrouwen aan de top, via de doorstroming naar managementfuncties. Daarbij moet niet te veel worden verwacht van een verdere verhoging van de kinderopvangtoeslag of langer betaald vaderschapsverlof. Ook bedrijven kunnen (verdere) maatregelen nemen, zoals het formuleren en uitvoeren van een diversiteitsstrategie. Uit de literatuur komt naar voren dat het belangrijk is dat de top het diversiteitsbeleid ondersteunt.