Brexit kan zo maar in een stroomversnelling komen

14-05-2019

De Brexit lijkt even in een wat onwerkelijke fase te zijn beland. De EU-27-leiders hebben aan het Verenigd Koninkrijk een half jaar uitstel gegeven om zijn eigen knoop te ontwarren. En ze hebben - ongetwijfeld met enige binnenpret - Halloweendag (31 oktober) als volgende deadline vastgesteld. Onderwijl voeren de grote Britse politieke partijen een schimmenspel op van onderhandelingen over een Brexitoplossing. Iedereen verwacht dat dat deze week een roemloos einde zal vinden. Verder bereidt het VK zich voor op verkiezingen voor het Europese Parlement, waarbij de kandidaten ervan uit moeten gaan dat ze misschien na een paar maanden weer thuis in het VK op de stoep staan. En wat er verder in het verschiet ligt – een nieuw referendum, een implosie van de bestaande partijen – is alleen het rijk van speculatie. Het VK lijkt een dolende in zijn eigen huis die de uitgang niet kan vinden. En de EU laat zich niet voor het karretje spannen om de deur open te zetten. Bij zoveel groteske onduidelijkheid is het begrijpelijk dat bedrijven even achteroverleunen en kijken wat er gaat gebeuren.

 

Blijf alert!

En dáár zit nu precies het risico. Want het blijft wel degelijk mogelijk dat er plotseling stroomversnelling in het proces komt. Nu Tottenham en Liverpool in de finale van de Champions League zitten is dat voor sommige Britten het ultieme teken dat ze de EU niet meer nodig hebben. Ze vergeten daarbij dat de meerderheid van de spelers en de trainers uit de EU komen. Serieuzer is dat de Britse zusterorganisatie van VNO-NCW van Britse parlementsleden hoort dat de steun voor een No Deal bij hun achterban groeit. Zij wil daarom haar campagne opvoeren om te waarschuwen voor de negatieve effecten van een chaotisch vertrek uit de EU.

 

De Europese Commissie is om precies diezelfde reden bezig haar standpunt te verharden. Zij wil duidelijk maken dat een zogenaamde managed No Deal, waarbij de scherpe kantjes eraf geveild worden door ad-hocafspraken te maken, niet op haar agenda staat. Zij zegt ook geen verdere initiatieven te zullen nemen om 'contingency'-maatregelen te nemen. Dat is onderhandelingstechnisch misschien begrijpelijk, maar voor bedrijven is het volstrekt onacceptabel. Dataverkeer bijvoorbeeld móet gewoon geregeld zijn tussen de EU en het VK, welke vorm van Brexit er ook komt. Iets anders kun je aan bedrijven niet uitleggen.

 

De positie van premier May lijkt steeds zwakker te worden. Als zij opstapt en er een ruigere Brexiteer komt als opvolger, dan zou die wel eens de stekker uit alle overleg kunnen trekken, waardoor je nog vóór eind oktober een Brexit zou krijgen. Dat is niet te hopen, maar uitgesloten is het niet.

 

En dan hoor je ook steeds meer van bedrijven dat elk uitstel met hoge kosten gepaard gaat. Productiestops plannen of extra voorraden aanleggen rond een aangekondigde Brexitdatum kost bakken met geld. Veel bedrijven kunnen zich dat niet permitteren. En als een bedrijf het wel kan, dan één keer, maar niet steeds weer. Dat moeten regeringsleiders beseffen. Bovendien wordt de overgangsperiode in het Withdrawal-akkoord dan navenant korter. Sommige bedrijven pleiten daarom voor snelle zekerheid, zelfs al zal die pijn doen.

 

Er zijn dus nog genoeg redenen om als bedrijf alert te blijven en je Brexitvoorbereidingen klaar te hebben.

Lees meer over