Brabants Mozaïek in ontwikkeling

13-01-2019

De Brabantse Manifestpartners* reikten 10 januari hun vijfde manifest 'Brabants Mozaïek in ontwikkeling' uit aan fractievoorzitters van Provinciale Staten. Met het oog op de verkiezingen van 20 maart roepen ze de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode. Het manifest gaat in op de opgaven waar partijen in het Brabantse buitengebied voor staan.

 

*De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie ZLTO, Brabants Landschap, de Brabantse Waterschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Brabantse Milieufederatie BMF, Brabants Particulier Grondbezit BPG, de vijf grote Brabantse gemeenten (B5) en VNO-NCW Brabant Zeeland. Het manifest wordt ook ondersteund door de gemeenten van Brabant via de vier regio's en door Brabant Water.