Waar blijft de Hanzerevival?

03-05-2012

Ondernemers uit het oosten van het land maken zich zorgen over de ontwikkelingen en kansen voor de industrie in hun regio. Na een periode, waarin industriële bedrijven in eigen omgeving besloten de productie te verplaatsen naar Oost-Europa en Azië, wordt het tijd het tij te keren, stellen zij. 

Van de tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda zijn de ondernemers flink geschrokken. Daaruit blijkt dat de investeringen in r&d en scholing achterblijven. Hierdoor neemt de innovatiekracht van Nederland af ten opzichte van veel andere landen, waaronder onze oosterburen. Ondernemers aangesloten bij VNO-NCW Midden willen nu dat de discussie over industriebeleid en de noodzakelijke maatregelen wordt vertaald in de regionale praktijk. Op dit moment blijven provinciale en gemeentelijke overheden achter bij het landelijke topsectorenbeleid. Een open economie en stimulering van wereldwijde export (een ‘Hanzerevival’), is nodig om Oost-Nederland weer terug te brengen naar de wereldtop.

Oost-Nederland kent relatief veel maakindustrie en daar mogen we best wat meer trots op zijn, zeggen de ondernemers uit die regio. Die bedrijven doen het goed en brengen de laatste tijd hun productieactiviteiten zelfs weer terug naar Nederland. De zakelijke en facilitaire dienstverlening heeft daardoor ook bestaansrecht en zo zorgen ze ervoor dat de vooruitzichten voor de economie in Overijssel en Gelderland op lange termijn gezond zijn. Meer aandacht en maatregelen van de regionale overheden, om de kennis en kunde van de industrie voor de regio te behouden en te exporteren, is daarom noodzakelijk.

www.vno-ncwmidden.nl

Dit artikel komt uit de print Forum