Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte is te zwaar

Ontzettend vervelend als iemand ziek wordt of geblesseerd raakt. Voor de werknemer natuurlijk, maar óók voor de werkgever. Nu moeten ondernemers twee jaar lang loon doorbetalen. Een plicht die vooral kleine bedrijven heel erg zwaar valt. Bijna de helft van hen geeft aan zo’n last amper op te kunnen brengen, blijkt uit een onderzoek van minister Asscher. Logisch, een ondernemer moet niet alleen het salaris doorbetalen, maar ook nieuw personeel aannemen en het zieke personeelslid re-integreren.

Nederland is dan ook het enige Europese land dat zo’n lange doorbetaling kent. Het idee daarachter is dat werkgevers op die manier meer gemotiveerd zijn om zieke werknemers te laten re-integreren. Maar de feiten wijzen uit dat de meeste re-integratie in de eerste maanden plaatsvindt, met nog een piekje tegen het einde van die twee jaar. Als de loondoorbetalingsplicht op zijn eind loopt, toevalligerwijs.

Logischer – en veel meer passend bij deze tijd – zou het daarom zijn als loonbetaling bij ziekte van een werknemer teruggaat van twee naar één jaar. De werkgever neemt daarbij de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening, de werknemer voor het tweede. Samen de verantwoordelijkheid delen, om te zorgen dat de druk bij veel werkgevers omlaag gaat. De kans dat mensen weer aan het werk gaan na ziekte is groter als de eigen verantwoordelijkheid groeit. Werknemers krijgen zo een extra duwtje in de rug om weer te gaan werken als ze hersteld zijn van ziekte.

Voor ongelukken in de privésfeer zullen werknemers zich zélf moeten verzekeren. Veel landen in Europa maken een onderscheid tussen werkgerelateerde ziekte en arbeidsongeschiktheid, en ziekte door oorzaken buiten het werk. Want, laten we reëel zijn, het is niet logisch dat de werkgever opdraait voor sportblessures en skiongelukken.

Uiteindelijk zullen ook werknemers profiteren. Verantwoordelijkheden van werkgevers voor het personeel zijn op dit moment een belangrijke groeibreker voor het mkb, blijkt ook uit de mkb-groei-agenda die deze week werd gepresenteerd. Veel ondernemers geven aan dat ze best nieuw personeel willen aannemen, maar het niet aandurven. Want stel dat iemand ziek wordt? Minder lang doorbetalen betekent ook meer ruimte voor personeel.