Nederland moet meer doen voor buitenlands talent

28-03-2013
  • Nederland dreigt slag om internationale student te verliezen
  • Overheid en onderwijsinstellingen kunnen tij keren met bedrijfsleven
  • Economie vaart wel bij toestroom buitenlands talentDe concurrentieslag om talent in Europa wordt steeds heftiger. Zo hebben Denemarken en
Duitsland gerichte initiatieven ontwikkeld om buitenlands talent aan te trekken. Nederland blijft dramatisch achter. We trekken bijvoorbeeld een uitzonderlijk laag percentage studenten bètatechniek uit het buitenland aan en dat ligt echt niet aan de kwaliteit van het onderwijs. Maar met gerichte maatregelen kan dat worden verbeterd.

Om Nederland meer in de kijker te spelen van buitenlands talent kunnen overheid en bedrijfsleven samen maatregelen treffen, vooral gericht op de ondersteuning van de topsectoren. In navolging van Duitsland en Denemarken zou een landelijk programma opgezet moeten worden om toptalent te binden. In combinatie met strategische werving kan dat de bekendheid en waardering voor het Nederlandse hoger onderwijs en de arbeidsmarkt verstevigen.

De onderwijsinstellingen moeten zorgen voor een scherp geprofileerd onderwijsaanbod met excellente opleidingen en een goede koppeling met de topsectoren en de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven kan die inspanningen aanvullen met het aanbieden van stageplaatsen. De overheid dient een helder beleid te formuleren waarin het duidelijk is dat buitenlandse studenten welkom zijn. Dit betekent aanpassing van regelgeving voor studenten van buiten Europa, vooral het laten vervallen van de inkomensdrempel van de kenniswerkersregeling voor ex-studenten.

Internationale studenten kiezen voor een studie op basis van de carrièreperspectieven die excellente opleidingen bieden. De aanwezigheid van internationale studenten en hun binding met Nederland na afloop van hun studie heeft positieve effecten voor Nederland. Buitenlands talent verhoogt de kwaliteit van het onderwijs, het kan bijdragen aan het oplossen van arbeidstekorten en het vergroot het groei- en innovatiepotentieel van de Nederlandse economie.

Dit artikel komt uit de print Forum