Meer leerwerkbanen in uitzendbranche

10-03-2011

Uitzendbureaus hebben in 2010 bijna 5.500 mensen aan een leerwerkbaan geholpen. Dit jaar zouden het er weleens 30 procent meer kunnen worden, verwachten brancheorganisaties ABU en NBBU op basis van onderzoek in hun ledenkring.

Volgens ABU en NBBU wordt met de leerwerkbanen, een combinatie van werkend leren en lerend werken, ingespeeld op de groeiende behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Het onderzoek brengt in beeld dat meer dan de helft van de uitzendbureaus leerwerkbanen aanbiedt, vooral op mbo-niveau. En dit aantal groeit snel.

Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 175 duizend leerwerkbanen; een kleine 7 procent daarvan wordt ingevuld door de uitzendbranche. Bijna de helft van de leerwerkbanen die uitzendbureaus verzorgen, betreffen ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’. Het onderstreept volgens de organisaties de opstapfunctie van uitzendbureaus.

De afdrachtkorting loonbelasting blijkt voor uitzendbureaus een belangrijke steun in de rug om leerwerkbanen mogelijk te maken. Bijna 60 procent van de ondervraagden geeft aan te minderen of zelfs te stoppen met het aanbieden van leerwerkbanen als die belastingfaciliteit zou wegvallen.

www.abu.nl
www.nbbu.nl

Lees meer over
Dit artikel komt uit de print Forum