'Maak Nederland toegankelijker'

15-08-2013

Zeker 15 procent van alle Nederlanders heeft een beperking. Dat biedt ondernemers kansen. Wie zijn zaak beter toegankelijk maakt, krijgt er een trouwe groep bezoekers bij. 'Als je goed behandeld wordt, kom je vaker terug', zegt Judith van Lier, projectleider van AllesToegankelijk.

U maakte een nieuwe brochure 'Toegankelijkheid'. Waarom?
'In de vele gesprekken die we voerden met brancheorganisaties en ondernemers hoorden we steeds: 'Het is natuurlijk heel belangrijk dat je zaak goed toegankelijk is, maar over hoeveel mensen hebben we het nu eigenlijk? Waar zitten de grootste knelpunten? Wat moeten we doen?' Dus hebben we gegevens verzameld en ontdekt dat zeker 15 procent van de Nederlanders één of meerdere beperkingen heeft. Dat kunnen mensen zijn met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen, of met een niet-aangeboren hersenletsel. Door de vergrijzing groeit die groep ook nog. Als je verbeteringen aanbrengt in je zaak, of je personeel opleidt om met een dergelijke groep meer rekening te houden, kun je nieuwe klanten krijgen én vasthouden. In de brochure laten we mooie voorbeelden zien hoe het ook kan.'

Kunt u een geslaagd voorbeeld noemen?
'Een filiaal van Albert Heijn is gevestigd naast een centrum voor doven. Ze wilden het filiaal geschikt maken voor deze klanten, maar hebben niet het hele filiaal verbouwd. Dat was niet haalbaar. Ze leiden hun personeel op om doven en slechthorenden beter te begeleiden door duidelijk te spreken en ze daarbij aan te kijken. De woorden moeten als het kan ondersteund worden met gebaren. Zoiets vind ik een supermooi voorbeeld.'

Een winkel of restaurant aanpassen aan gehandicapten is toch een dure zaak?
'Je hoeft niet meteen de hele zaak te verbouwen. Kleine aanpassingen kunnen al helpen. Ik zeg altijd: 'Er is heel veel tussen nul en honderd.' Uit onze onderzoeken blijkt steeds weer dat het niet zozeer om de fysieke toegankelijkheid gaat. Het gaat vaak om het sociale aspect; de gastvrijheid dus. Het gaat om het moment dat als je ergens niet goed binnen kan komen, het personeel dat opmerkt en vraagt of ze je kunnen helpen. Je verandert dus de cultuur van je bedrijf. Voordeel is dat het relatief weinig kost.'

U hebt een positieve boodschap voor ondernemers?
'Ik zie veel belangenorganisaties voortdurend op de fouten en de misstanden wijzen. De nadruk wordt sterk gelegd op alles wat er mis gaat. Dan denkt zo'n bedrijf toch ook van: 'Goh, daar héb je ze weer.' Als je dat nou eens omdraait. Wijs op de zaken waar het wel goed gaat. Daar kunnen collega-ondernemers van leren. Dat werkt gewoon veel beter.'

Waarom werd AllesToegankelijk opgericht?
'Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen wordt naar verwachting in 2015 door Nederland geratificeerd. Toegan­kelijkheid is één van de vier grondslagen uit dit verdrag. Wat leg je nu vast in de nationale wet over toegankelijkheid van goederen en diensten, en wat niet? Alle partijen die bij dit dossier zijn betrokken, bedrijfsleven, overheid en belangenorganisaties, werden op initiatief van de toenmalige staatssecretaris Bussemaker gevraagd om op basis van zelf­regulering alvast te werken aan een toegankelijker Nederland.'

www.allestoegankelijk.nl/winstvooriedereen

Dit artikel komt uit de print Forum