Kabinet is met zomerreces: Zon, zee en bezinnen?

25-07-2013

Het kabinet is met zomerreces. Tijd om het hoofd leeg te maken en ruimte te creëren voor nieuwe, goede ideeën. Waar moet het kabinet zich deze zomer op bezinnen?


Adriaan Korthuis / Climate Focus / Amsterdam

‘Op wenken bediend!

‘Ik ben net op mijn wenken bediend door het kabinet! Ik vind het hoopvol dat er een energieakkoord komt. Tot eind jaren negentig was Nederland leading op het gebied van klimaatverandering en alles wat daarmee te maken heeft. Daarna is het misgegaan en zijn de ambities op dit vlak teruggedraaid.’

‘In het buitenland vragen ze ons vaak ‘Jongens waar is jullie overheid? Tien jaar geleden was Nederland zo richtinggevend’. Het is aan te moedigen dat ze daar nu weer een prioriteitspunt van maken. Ik zou zeggen: ga zo door! Probeer iets van de voorsprong die Nederland had terug te krijgen. En iets van de maakindustrie die we op dit gebied verloren hebben.’

‘We moeten ons ook internationaal profileren. Er gebeurt gigantisch veel in Nederland op het gebied van zonne-energie, van energiebesparingssoftware en op het gebied van slimme ideeën. Het zou fantastisch zijn om dat prominenter op de wereldkaart te krijgen.’Kees Peereboom / Vhp-ergonomie / Den Haag

‘Breng geld in beweging’

‘De eerste prioriteit moet zijn om het negatieve sentiment te keren. Dat kan vooral door geld in beweging te brengen. Niet nog meer bezuinigen, alles zit al zo vast. En maak werk van het ontslagrecht. Sommige bedrijven hebben de meest vreemde constructies om werknemers maar niet in vaste dienst te hoeven nemen. Mensen hebben geen regulier inkomen, kunnen geen hypotheek krijgen en kopen dus geen huis.’

‘Voer deeltijd-ww in voor werklozen. Plaats werklozen met een uitkering tijdelijk in een bedrijf, laat het bedrijf er nog wat geld bijleggen. Dan zijn ze aan het werk. Nu wordt de reservebank alsmaar groter.’

‘Het moet fiscaal gunstig worden om geld te schenken, zonder die hoge successierechten. Bijvoorbeeld voor ouders die hun kinderen financieel helpen met het kopen van een huis. In Nederland moet je inkomensbelasting betalen. Vervolgens heb je geld, moet je er vermogensbelasting over betalen en als je het geld weg gaat geven betaal je nóg een keer belasting. Hoe verzinnen ze het.’

Het kabinet is met zomerreces. Tijd om het hoofd leeg te maken en ruimte te creëren voor nieuwe, goede ideeën. Waar moet het kabinet zich deze zomer op bezinnen?Sophia Dijkhuis / Gouden Era / Wageningen

‘Verdeel inkomens eerlijker’

‘Het kabinet moet zich echt eens gaan bezinnen op een manier om de inkomens eerlijker te verdelen. In Nederland verdient een klein deel van de bevolking onevenredig meer dan anderen terwijl veel mensen de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen.’

‘Waarom moet de ene persoon die hard werkt veel meer verdienen dan een ander die net zo hard werkt? Ik ken hardwerkende mensen die van minder dan duizend euro in de maand moeten rondkomen. Daar klopt niets van. Het zal niet gemakkelijk zijn om het voor elkaar te krijgen, maar het moet wel gebeuren. Doorzetten en door de zure appel heen bijten.’

‘Maar er moet wel voldoende werk zijn. Misschien moet iedereen een paar uur minder per week gaan werken om zo banen te scheppen. Als het geld beter verdeeld wordt, is de koopkracht terug en kunnen we eindelijk uit de crisis komen.’
Dit artikel komt uit de print Forum