Huisvesting arbeidsmigranten: niet klagen, maar oplossen

05-04-2012
  • Arbeidsmigranten leveren belangrijke bijdrage aan economie
  • Maar overlast door slechte huisvesting is een reëel probleem
  • Concrete afspraken voor betere tijdelijke huisvesting goede stapPolen, Tsjechen en andere Oost-Europeanen: als tijdelijke arbeidsmigranten leveren ze een positieve bijdrage aan onze economie. Maar waar groepen migranten worden ondergebracht in krappe woningen ontstaat al snel overlast voor buurtbewoners. Ook arbeidsmigranten zelf zijn soms de dupe van slechte huisvesting voor een te hoge prijs.

Daarom is het goed dat Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden vorige week de handen ineen hebben geslagen. Werkgevers en uitzendorganisaties voelen zich verantwoordelijk voor fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten, maar kunnen die verantwoordelijkheid niet alleen dragen. Ook gemeenten en woningcorporaties hebben hier een rol. Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft hen opgeroepen intensief samen te werken en de huisvesting voor migranten uit de EU sterk te verbeteren.

In een zogenoemde Nationale Verklaring zijn afspraken gemaakt om huisvestingsproblemen op korte termijn aan te pakken. Om te beginnen in de acht regio's met de grootste aantallen arbeidsmigranten: Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden, West-Brabant, Limburg, West-Friesland/Noord-Holland Noord, Holland Rijnland en Eindhoven.

Uitgangspunt daarbij is de huisvestingsnorm die werkgevers- en werknemersorganisaties met Rijk en gemeenten hebben ontwikkeld. Ook gaan de werkgevers met gemeenten en woningbouwcorporaties in gesprek, zodat bij iedereen helder is wat de omvang is van de huisvestingsvraag van werkgevers en arbeidsmigranten in hun regio.

Een ding is zeker: het voeden van wederzijdse vooroordelen met opruiende websites en oproepen tot boycots, brengt een oplossing niet dichterbij. Samenwerken en handen uit de mouwen wel.

Dit artikel komt uit de print Forum