Handen en voeten geven aan IMVO: zó doen we dat

16-03-2016

Nieuw convenant kleding- en textielsector uniek en duurzaam

- Het wordt dé manier om internationaal verantwoord te ondernemen

De meer dan duizend doden die vielen bij het instorten van Rana Plaza, een complex met onder meer vijf kledingbedrijven, schokten drie jaar geleden de wereld. Sindsdien is buitengewoon hard gewerkt aan noodzakelijke verbeteringen van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Zo was er het vijfjarig verbeterplan Accord on Building and Fire Safety Bangladesh van kledingbedrijven, ngo’s en vakbonden. En nu is er in Nederland een nog veel omvattender convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector in de maak. De eerste moet in juni worden ondertekend, als ten minste 35 bedrijven in de sector meedoen en de financiering van het convenant rond is. Dan zullen ook brancheorganisaties VGT, Modint en Inretail, de vakbonden FNV en CNV, de Rijksoverheid en de maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid en Stichting Vier Voeters hun handtekening zetten. Zij gaan samen werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. En zo problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling gezamenlijk aanpakken. Ook hebben zij afgesproken om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid aan te pakken. Deelnemende bedrijven gaan voor hun hele keten een verbeterplan opstellen met concrete doelen voor de periode van drie tot vijf jaar. Die zullen worden beoordeeld op kwaliteit en ambitie.

Deze samenwerking tussen brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en Rijksoverheid mag gerust uniek worden genoemd in de wereld. Door sectoren onderling kennis te laten uitwisselen is het bovendien dé manier om handen en voeten te geven aan internationaal verantwoord ondernemen. Het streven is om er dit jaar tien af te sluiten.

Dit artikel komt uit de print Forum