Gezondheidszorg biedt Nederland kansen

22-09-2011
  • Nederland koploper op gebied medische technologie
  • Maar we buiten voorloperrol te weinig uit
  • Versoepeling procedures moet daarin verandering brengen

Nederland zou een portaal kunnen zijn naar de rest van Europa voor medische innovaties. Dat aantrekkelijke toekomstbeeld schetste Bernard Wientjes tijdens een congres in Duitsland. Maar zo’n koploperspositie vraagt wel om verandering. Vooral waar het gaat om procedures. Want daarin blinkt ons land niet uit.

De campagne 1001 Zorgoplossingen van (onder meer) FME laat zien wat Nederland op het gebied van zorginnovaties allemaal in z’n mars heeft. Dat technologie de zorg duur zou maken, is een misvatting. Het leidt juist tot grote besparingen, zei FME-voorzitter Jan Kamminga bij de presentatie. Hij kreeg bijval van Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie, die stelde dat er voldoende medische technologie beschikbaar is om nu al grote winst te boeken. ‘Maar het schort aan het gebruik ervan.’ Het roer moet wat hem betreft drastisch om. En hij is niet de enige die dat vindt.

Het probleem zit ‘m in het feit dat het in ons land vreselijk lastig is om nieuwe oplossingen in het zorgverzekeringspakket te krijgen. Of het nu gaat om technische oplossingen of om farmaceutische producten als nieuwe medicijnen. Het topteam Life Sciences adviseerde bij de presentatie van haar actieagenda in juni niet voor niets veelbelovende nieuwe producten (sneller) in het vergoedingenstelsel op te nemen. Maar ook om te zorgen voor heldere wet- en regelgeving in lijn met Europese standaarden. En niet te vergeten: een kortere doorlooptijd voor klinisch onderzoek.

De aankondiging in de Miljoenennota van een aanpassing van de vergoedingensystematiek voor geneesmiddelen lijkt een voorbeeld van een stap in de goede richting. Het langdurige traject van een vergoedingsaanvraag wordt vervangen door een tijdelijke toelating, een systematiek waarbij een nieuw geneesmiddel de kans krijgt de meerwaarde in de praktijk te bewijzen. Daardoor komen nieuwe geneesmiddelen eerder beschikbaar voor patiënten. Het zou mooi zijn als dit voorbeeld een opmaat zou zijn naar meer.

www.vno-ncw.nl/gezondheidszorg

Dit artikel komt uit de print Forum