Eurotop: penny wise of toch pound foolish?

14-02-2013

‘Boekhouders aan de macht’. ‘Georganiseerd wantrouwen’. De reacties van Europese Parlementariërs van verschillende Nederlandse fracties op de tijdens de Eurotop van afgelopen vrijdag afgesloten Meerjarenbegroting zijn niet mals.

Gerben Jan Gerbrandy (D66) is bitter. De regeringsleiders hebben in zijn ogen gekozen voor de gevestigde belangen. ‘Mijn nachtmerrie is uitgekomen’, vindt hij. De uitgaven voor landbouw en de regionale fondsen blijven dominant binnen de Europese begroting, terwijl de bescheiden commissievoorstellen om miljarden extra uit te trekken voor het stimuleren van innovatie en groei toch gekortwiekt zijn. Zo krijgt Eurocommissaris Neelie Kroes in plaats van de gevraagde 9,2 miljard euro voor de aanleg van supersnel internet slechts 1 miljard euro in handen. ‘Het lijkt wel of er 27 boekhouders hebben onderhandeld in plaats van politici die in het achterhoofd hebben: regeren is vooruitzien.’

Voor de komende zeven jaar zijn volgens hem álle uitgaven vastgelegd, waardoor Europa niet in staat zal zijn te reageren op nieuwe situaties. ‘We hebben geen idee hoe over twee of drie jaar de toestand zal zijn van de Europese economie en of we tegen die tijd veel meer moeten investeren in groei dan in landbouw. Het is volstrekt onmogelijk om de besluiten van nu aan te passen, want de geplande begroting is nog steeds niet flexibel.’

Dit is een ouderwets begroting, constateert Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks ook. ‘Vooral de post Connecting Europe, waarin Kroes' voorstellen zijn ondergebracht, is geslachtofferd. Zelfs het voorzichtige voorstel van de Commissie om de post voor innovatie te verdubbelen tot 80 miljard is weer teruggesnoeid tot 64 miljard. Rutte zal wel zeggen dat dat een stijging is ten opzichte van de 40 miljard in de vorige begroting, maar het is toch een heel bescheiden groei in de komende zeven jaar.’ Eickhout vindt dat de slechte uitkomst op de Eurotop het resultaat is van ‘georganiseerd wantrouwen tussen de 27 lidstaten. ‘

VVD-Europarlementariër Jan Mulder voorspelt dat er de komende maanden stevige discussies zullen zijn binnen het Europees Parlement over het akkoord, waardoor het onzeker is of het besluit van de Europese regeringsleiders zomaar wordt goedgekeurd. ‘Het meest serieuze probleem dat speelt, is het verschil tussen verplichtingen die de Europese Commissie mag aangaan en het geld dat ze meekrijgt. Er is niet voldoende geld beschikbaar (900 miljard; red.) voor de verplichtingen (997 miljard; red.). De Europese Commissie kan zo niet werken’, constateert Mulder. Dit jaar heeft de Europese Commissie al een tekort van 15 miljard euro. Bij wijze van spreken wordt er een weg van A naar B aangelegd, maar wie de rekening gaat betalen is onduidelijk.

Dat gat op de begroting is een groter probleem dan het zogenaamd korten op de innovatieplannen van de commissie, vindt hij. ‘Per saldo stijgt de post voor innovatie ten opzichte van de vorige begrotingsperiode toch met 37 procent. En die post was tijdens de vorige meerjarenbegroting al weer met 75 procent verhoogd.’

Lees ook Tevredenheid op Eurotop kan zorgen niet wegnemen

Dit artikel komt uit de print Forum