Eén toezichthouder voor risicovolle bedrijven

20-06-2013
  • Toezicht op meest risicovolle bedrijven hopeloos versnipperd
  • Tegenstrijdige uitleg verhoogt kosten en onzekerheid
  • Controle bundelen in één provinciale toezichthouderEen praktijkgeval. Een Nederlands bedrijf werkt al jaren met risicovolle stoffen. Geen probleem, want de provincie heeft een omgevingsvergunning voor het bedrijf afgegeven. Alles kits toch? Niet dus. De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) verschijnt jaren later op het terrein. Wat wordt er geconstateerd? De controlekamer staat op het midden van het terrein! Dat mag niet met het oog op de arbeidsveiligheid. De controlekamer moet op stel en sprong verhuisd worden, anders wordt het bedrijf onmiddellijk stilgelegd.

Twee toezichthouders; twee visies. Om het beeld compleet te maken; het bedrijf wordt ook nog eens gecontroleerd door het bestuur van dé Veiligheidsregio. Drie controleurs dus, met misschien wel drie visies.

Formeel gezien is de provincie de hoofdcontroleur die al het veiligheidsbeleid coördineert. In de praktijk wordt het controlespel anders gespeeld. Elke instantie voert een eigen beleid, waardoor de voorschriften voor het bedrijfsleven tegenstrijdig zijn. Gevolg: een versnipperd beleid. Bedrijven, maar ook de controleorganen zelf worden op extra kosten gejaagd. De overheid spreekt niet met één mond.

En dat kan beter. Per provincie moet er één toezichthouder zijn die de vierhonderd meest risicovolle bedrijven controleert. Eén aanspreekpunt en controleur per bedrijf dus. Dat scheelt kosten en verhoogt de duidelijkheid. De veiligheid zal er zeker mee gebaat zijn als controleorganen elkaar niet meer tegenspreken.

Deze oplossing voorkomt dat kostbare jaren verloren gaan waarin de versnippering van het toezicht blijft bestaan. Uiteindelijk moeten we toe naar een wettelijke en bestuurlijke bundeling. Het toezicht wordt dan uitsluitend uitgeoefend door de provincie en de minister van Infrastructuur en Milieu is hoofdverantwoordelijk. Deze wettelijke bundeling kan zijn beslag krijgen in de nog vorm te geven Omgevingswet.

Dit artikel komt uit de print Forum