Dick Scherjon: ‘We hebben werk voor 10.000 reservisten’

31-10-2013

Defensie moet meer doen met minder personeel. De oplossing ligt in een vergroting van het aantal reservisten, denkt Dick Scherjon. De bestuurs¬adviseur bij Rabobank en reserve-kolonel heeft sinds een maand een bijbaan als hoofd Reservistenbureau van Defensie. Hij mikt op hulp van het bedrijfsleven. ‘Ik zie het als een dienstrecht.’

1. We hebben toch een beroepsleger, waarom zoekt u dan reservisten?
‘De afgelopen jaren zijn de taken van Defensie uitgebreid. Daardoor zijn er meer en anders opgeleide mensen nodig. Aan de andere kant moet er bezuinigd worden. Om het kernbedrijf komt een flexibele schil – bestaande uit reservisten – voor missies die lang duren. Het wordt een aanvulling op de beroepsmensen, geen vervanging. Maar ook reservisten kunnen naar het buitenland gestuurd worden voor missies.’

‘Vroeger konden we putten uit dienstplichtigenen ex-dienstplichtigen om de beroepsmilitairen aan te vullen. Dat kan sinds de afschaffing van de dienstplicht niet meer. Die dienstplicht was onredelijk. Ik ben ook niet voor die plicht. Defensie dacht dat ze het helemaal met een professioneel leger af konden. Nu zijn ze er achter gekomen dat ze zich hebben vergist. Ik zie het als een dienstrecht. Ik vind het de verantwoordelijkheid van iedereen om bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving.’

2. Waarom klopt u nadrukkelijk aan bij het bedrijfsleven voor reservisten?
‘Defensie heeft die mensen maar kort nodig. Als er geen missie is, is er voor hen geen werk. We hebben in Bosnië en Afghanistan goede ervaringen opgedaan met mensen uit het bedrijfsleven binnen de militaire structuur. Dat waren wederopbouwmissies, maar het was nog te gevaarlijk om dat zonder Defensie te doen. Die driehonderd mensen uit het bedrijfsleven, vooral het mkb, hebben onze organisatie daar verrijkt met talent waar we anders niet aan waren gekomen. Voor Defensie is het nog moeilijker om technici te vinden dan voor bijvoorbeeld Van Der Leegte of om cyberspecialisten aan te trekken die ook bij de Rabobank aan de slag kunnen.’

3. Welk soort werknemers wilt u binnenhalen en hoeveel?
‘Wij zoeken mensen voor allerlei functies. Tot nu toe worden reservisten vooral ingezet bij dijkbewaking, mond- en klauwzeeruitbraken en beveiliging. Dat wordt dus uitgebreid. Meer mensen gaan vaker en langer op pad.'
'Wij weten in Nederland heel veel op het gebied van voedsel en water. Die kennis kunnen we gebruiken. Maar ook artsen, tolken en natuurlijk monteurs en soldaten 1ste klasse. Nu hebben we zesduizend reservisten. De ervaring leert dat je tweeëneenhalf keer zoveel reservisten in je bestand moet hebben als je functies ter beschikking hebt. Niet iedereen wil of kan als wij ze nodig hebben. We denken dat we in 2020 werk hebben voor tienduizend reservisten. Dat betekent dat er dan een bestand moet zijn van 25 duizend mannen en vrouwen.’

4. Wat hebben bedrijven er aan als hun personeel door Defensie wordt uitgezonden?
De mensen die terugkeren, komen terug met een verhaal. Dat spreekt ook klanten aan, weet ik uit ervaring. Klanten van de Rabobank zijn ook geïnteresseerd in de persoon die met hen praat over krediet bijvoorbeeld. Uiteindelijk is de return altijd onverwacht. Dat kan een uitbreiding zijn van het netwerk, contacten die je opdoet in het buitenland, nieuwe vaardigheden die je hebt geleerd tijdens een missie. Vergeet niet: Defensie is een van de meest geavanceerde technische bedrijven in het land.’

5. Denkt u echt dat bedrijven personeel af willen staan?
‘Dat is altijd lastig. We willen graag in gesprek met ondernemers om van hen te horen wat zou kunnen werken. Daarom houden we op 2 december een grote bijeenkomst waar iedereen zijn zegje kan doen.'
'Defensie neemt de extra kosten voor zijn rekening die een bedrijf maakt als een reservist wordt uitgezonden en vervangen moet worden. Misschien moeten we de bestaande regeling onder de loep nemen om te kijken of die nog wel voldoet. Defensie kan misschien ook mensen bij het bedrijfsleven detacheren. Wij willen de jongens en meisjes van de Luchtmobiele Brigade graag in de buurt houden als ze Defensie verlaten. Daar hebben wij in geïnvesteerd. Ik kan me voorstellen dat we tegen een werkgever zeggen: U krijgt van ons deze werknemers, wij betalen de lasten op voorwaarde dat wij ze de komende twee jaar kunnen oproepen wanneer wij dat willen.’


Wie is Dick Scherjon?

Dick Scherjon (57) is bestuursadviseur bij Rabobank Nederland. Scherjon was medeoprichter en penningmeester van de stichting Korps Luchtdoelartillerie, medeoprichter van de landelijke Werkgroep Economische Wederopbouw Afghanistan en mede-initiatiefnemer van het project Integrated Development of Entrepreneurial Activities (IDEA), een internationale organisatie waarin 120 reserveofficieren samenwerken bij de economische opbouw in voormalige oorlogsgebieden. Hij is bestuurslid van het Nederland-Afghanistan Centrum voor Handelsbevordering en de Afghaans-Nederlandse Kamer van Koophandel. Verder is Scherjon onder andere gastdocent vrede en veiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Als secretaris van de Stichting War Trauma Foundation werft hij fondsen voor projecten voor psychosociale gezondheidszorg in oorlogsgebieden.