Bedrijven samen tegen files A15

09-08-2012

Twintig bedrijven in de Rotterdamse regio gaan zich onder de naam Spitsshift Top20 inzetten om de files op de snelweg A15 terug te dringen.

Een speciale samenwerkingsorganisatie van overheden en belangenorganisaties – de Verkeersonderneming – staat de bedrijven bij.
De krachtenbundeling moet leiden tot minder files op de belangrijke achterlandverbinding en daardoor een vergroting van de planbaarheid en de betrouwbaarheid van het transport van en naar de Rotterdamse haven. Elk van de twintig deelnemers zoekt logistieke oplossingen die passen bij het karakter van het bedrijf.
De oplossingen worden gezocht op vier terreinen. Daartoe behoren betere afspraken tussen verladers, vervoerders en expediteurs om het vervoer beter over de hele dag te spreiden, voorkoming van leeg rijden en meer inzet op synchromodaal vervoer binnen de haven, gecombineerd gebruik maken van weg, water en spoor.
www.deltalinqs.nl

Lees meer over
Dit artikel komt uit de print Forum