Asscher slaat door over arbeidsmigratie

21-05-2014
  • Misstanden moeten uitgebannen
  • Bedrijfsleven al goed op weg
  • Geen extra regels, wél handhaving

Ondernemers zijn slecht. Althans volgens Lodewijk Asscher dan, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want het wemelt in Nederland van de ondernemers die de regels voor grensoverschrijdende arbeid aan hun laars lappen. Of met sluwe constructies ontwijken. Dat zegt hij in een ingezonden brief in de Volkskrant en The Financial Times. Gelijk loon voor gelijk werk moet daarom een Europese topprioriteit worden, zegt de minister.

Natuurlijk zitten er aan het vrij verkeer van werknemers binnen de EU voordelen, vindt Asscher, maar de nadelen worden onderschat. Er moeten nieuwe Europese regels komen om de uitwassen van het vrij verkeer van werknemers aan te pakken. Om uitbuiting te bestrijden en eerlijk werk voor een fatsoenlijk loon te bevorderen.

Wat ontbreekt in het verhaal van minister Asscher is het economische belang van arbeidsmigranten. Voor individuele bedrijven, maar ook voor Nederland als geheel. Diverse onderzoeken uit de afgelopen jaren bevestigen dat zij zorgen voor economische groei en daarmee werkgelegenheid. Natuurlijk is het goed is dat de bewindsman bij zijn Europese collega's aandacht vraagt voor de oneigenlijke ontwikkeling dat mensen uit Oost-Europa hier onder het minimumloon of illegaal werken. Want dat moet worden gestopt. Dat vinden werkgevers ook. Maar het helpt niet om dan nog meer en nieuwe regels in te voeren. Of een muur om Nederland heen te zetten. Wat wél helpt is handhaven van de regels die er nu al zijn. Ondanks alle goede voornemens van de minister ontbreekt het daaraan nog steeds.

Wat ook in het verhaal van minister Asscher ontbreekt, is dat het Nederlandse bedrijfsleven wel concurrerend moet blijven. De verschillen in arbeidsvoorwaarden en beloning in Europa zijn groot. Daar kun je je ogen voor blijven sluiten. Verstandiger is om dat niet te doen en kritisch te kijken of Nederlandse cao's nog wel voldoende aanpassingsvermogen hebben. En of ons stelsel van sociale zekerheid nog wel voldoet. Het bedrijfsleven is er niet op uit regels te overtreden. Dat blijkt ook wel uit de initiatieven die al zijn genomen om misstanden te voorkomen, zoals het tegengaan van malafide uitzendbureaus. Help het bedrijfsleven dan liever. Dat betekent ook behoud van werkgelegenheid. Juist de minister die daarover gaat, zal dit toch als muziek in de oren moeten klinken.

Dit artikel komt uit de print Forum