‘Wij zijn de strengst gecontroleerde sector’

16-04-2014

De vleessector lijkt geteisterd te worden door schandalen. Toch beweert de Centrale Organisatie voor de Vleessector dat de Nederlandse vleesindustrie tot de veiligste ter wereld behoort. 'En dat moet ook wel, want we hebben als grote voedselexporteur een naam in het buitenland hoog te houden', zegt COV-voorzitter Jos Goebbels.

Paardenvlees dat als rundvlees wordt verkocht, 'gewoon' vlees dat als biologisch vlees wordt verkocht. Daar bent u toch niet blij mee?
'Nee, natuurlijk niet. Maar we moeten de zaken wel uit elkaar houden. Die paardenvleesaffaire was een geval van fraude, niet van veiligheid. De consument moet weten wat hij eet, maar met dat paardenvlees zelf was op zich niets mis. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA; red.) heeft die partij paardenvlees terug laten halen omdat zij de herkomst niet kende, niet omdat het vlees niet veilig was. Die nuance gaat vaak verloren in het woeste debat.'

Maar is dat geen teken dat er meer mis is in de sector?
'Het zijn incidenten die plaatsvinden in een grote industriële sector. Er vinden heus niet elke dag overtredingen plaats. De toon die de NVWA recentelijk heeft aangeslagen is bijzonder, want de opmerkingen worden niet onderbouwd. We staan permanent onder toezicht. De vleesverwerkende sector wordt het strengst gecontroleerd binnen de voedselindustrie. De NVWA keurt het vee voor de slacht en houdt toezicht. De kosten voor de keuring – 50 miljoen euro – worden door de sector betaald.'

Wie is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid?
'In de eerste plaats het bedrijfsleven zelf. Maar omdat vlees zo'n kwetsbaar product is, heeft de NVWA een belangrijke controlerende rol. Die controle kan beter. De NVWA moet meer op nieuwe risico's als salmonella en E.coli controleren, en niet alleen in slachthuizen. En als het gaat om zaken rond diergezondheid en gebruik van antibiotica moet je op de boerderijen zijn.'

'Ik ben geen voorstander van méér controle, wel van hard en deskundig controleren. Pak de bedrijven die de regels overtreden aan in plaats van met hagel te schieten op de hele sector. Want nu lijden de goeden onder de kwaden. En laten we ook de consument zelf niet vergeten. Als mensen ziek worden van het eten van vlees, heeft dat vaak met het bewaren en de bereiding ervan te maken.

Wat doet de sector zelf aan voedelsveiligheid?
'We hebben met de NVWA, de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, en de supermarkten een Taskforce Voedselveiligheid gevormd. Die levert onder meer criteria voor hygiëne en een integriteitsprogramma op, die nu versneld worden ingevoerd. Zie het maar als een vlucht naar voren, tegen het heersende beeld van de vleessector in. Alsof de bedrijfstak de consument niet serieus zou nemen. We zorgen dagelijks voor veilig vlees en houden ons aan de wet, want we weten wat de consequenties zijn als we dat niet zouden doen. Er wordt wel gezegd dat bedrijven langs de rand van de wet scheren, maar dat vind ik een rare uitspraak. Als je 120 rijdt waar je 120 mag, houd je je toch aan de wet?'

Is Nederland strenger dan andere landen?
'Het liefst hebben we natuurlijk internationaal een gelijk speelveld. Wereldwijd exporteren we jaarlijks voor 5 miljard euro, dus het buitenland is belangrijk voor ons. Dat betekent ook dat we moeten concurreren op kosten. Dan heb je het onder meer over de loonkosten, die hier hoger liggen. Maar we zullen in ons kostenbeleid niet beknibbelen op de voedselveiligheid. In het buitenland is dat juist een asset.'

Dit artikel komt uit de print Forum