Adri van der Weyde (RECRON): 'Niemand wordt hier beter van'

21-01-2015

De nieuwe Wet werk en zekerheid van minister Asscher moet flex- en seizoenswerkers meer bescherming bieden, maar levert werkgevers alleen maar problemen op. Dat betoogt Adri van der Weyde, voorzitter van RECRON. 'Dit gaat ondernemers de kop kosten en mensen hun baan'.

 

Waarom krijgen seizoenswerkers niet gewoon een vast contract?

'Heel simpel: bij een recreatiebedrijf zijn er periodes waarin simpelweg geen werk is. We hebben namelijk terugkerende seizoenspieken. Daarom was het voorheen zo dat er tussen opeenvolgende contracten drie maanden mag zitten, zonder dat je als werkgever een vast contract moest verstrekken.'

'Daar heeft minister Asscher nu zes maanden van gemaakt. Dat is rampzalig, want vaak zit er een periode korter dan zes maanden tussen die pieken. Asscher wil dat we flexwerkers dan een vast contract geven.'

 

Wat is volgens u dan precies het probleem?

'Het wordt zo onbetaalbaar. Als er geen werk is, kun je als ondernemer geen mensen in dienst nemen. Zo simpel is dat. Maar als werkgever kan ik mijn mensen ook geen zes maanden missen. Wat ik dan moet doen, is ze noodgedwongen laten gaan. En dat is vreselijk slecht voor de continuïteit van mijn bedrijf.'

'Neem bijvoorbeeld mijn personeel van de technische dienst. Drie maanden zonder werk vinden zij prima, maar zes maanden is niet meer te overbruggen. Dan gaan ze op zoek naar een andere baan. Daarnaast zit ik in een patstelling, want het is ook ongelofelijk duur om ze te laten gaan.'

 

Hoe bedoelt u?

'Als een seizoenswerknemer bijvoorbeeld al twintig jaar een arbeidsovereenkomst voor acht maanden heeft, waardoor er dus tussen de contracten minder dan zes maanden zit, moet de werkgever voor al die jaren een ontslagvergoeding betalen.

'Er is dus geen overgangsregeling in de nieuwe wet. Dat is ongelofelijk oneerlijk, want werkgevers hebben zich daar niet op kunnen voorbereiden. De rekening die ondernemers moeten gaan betalen, is fors. Naast natuurlijk nog de leegloop van kennis waar een bedrijf mee te maken krijgt.'

 

Dat betekent dus een probleem voor werkgever én werknemer?

'Dat klopt. Niet alleen ondernemers zitten met een probleem, ook werknemers die straks zes maanden moeten overbruggen in plaats van drie. Asscher heeft daarmee een inschattingsfout gemaakt.'

'De flexwet is bedoeld om werknemers meer bescherming te bieden en werkgevers aan te sporen ze eerder een vast contract te geven. Maar omdat dat in onze sector niet mogelijk is, mist de wet uiteindelijk zijn doel. Niemand wordt hier beter van.'

 

Had u dit niet kunnen voorkomen?

'De wet is een uitvloeisel van het sociaal akkoord. Wij hebben niet zelf aan de tekentafel gezeten en niet direct invloed kunnen uitoefenen, maar zitten nu wel met alle gevolgen van dien.'

'We zijn enorm geschrokken van de consequenties. Wat minister Asscher in elk geval nog kan doen, is zorgen voor een overgangsreling, zodat werkgevers niet met torenhoge kosten te maken krijgen. Zo kunnen we tenminste met een schone lei beginnen. Zo goed gaat het niet in onze sector.'

 

www.recron.nl

Dit artikel komt uit de print Forum