‘Files kosten nog altijd bijna 1 miljard’

18-10-2012

De investeringen in extra asfalt werken, maar dat betekent niet dat een nieuw kabinet nu lui achterover kan gaan leunen. Er is nog veel te doen, concluderen vervoerders en verladers verenigd in TLN en EVO op basis van TNO-onderzoek.

Dat de investeringen in asfalt werken, laten de voorlopige filecijfers over 2012 zien. De filedruk is dit jaar weer gedaald. TLN en EVO prijzen in dat kader onder meer de wegverbredingen die zijn gerealiseerd op onder meer de snelwegen A2, A4 en A12. De vervoerders en verladers roepen de onderhandelaars voor een nieuw kabinet van VVD en PvdA op om het huidige investeringsniveau voor infrastructuur te handhaven. Ze vinden dat de duurste files daarbij het eerste moeten worden aangepakt. TLN en EVO betreuren het dat er voor sommige dure knelpunten nog geen plannen bestaan. Als voorbeeld noemen ze de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht, nummer 5 in de top-20 van duurste files.

Alle reden om op de ingeslagen weg door te gaan, stellen TLN en EVO.

De dagelijkse files op de Nederlandse snelwegen leiden tot veel schade voor bedrijven. Zij hebben te maken met tijdverlies en hoger dan noodzakelijke brandstofkosten. Vanwege de extra uitstoot van schadelijke stoffen is ook het milieu slecht af. En de filekosten werken door in de hele logistieke keten, benadrukken TLN en EVO. TNO begroot de totale schade voor het bedrijfsleven op 750 miljoen tot 1 miljard euro. De directe schade voor het goederenvervoer als gevolg van vertragingen bedroeg in 2011 zo’n 317 miljoen euro, tegen 400 miljoen het jaar ervoor.

www.tln.nl ,www.evo.nl

Dit artikel komt uit de print Forum