ECHO nr. 78: Herziene goederenlijst bij EU Dual Use verordening (428/2009) van kracht

18-11-2016

Op 15 november 2016 heeft de EU een herziene goederenlijst behorende bij de Dual Use verordening (428/2009) gepubliceerd. Deze lijst is meteen rechtsgeldig in de gehele Europese Unie. Op de site van de Europese Commissie (link hieronder) vindt u een document met een opsomming van alle wijzigingen die in de bijlagen van de verordening zijn opgenomen sinds de vorige versie.

 

Waar gaat het om?

Dual Use goederen zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben of kunnen bijdragen aan de productie van massavernietigingswapens (WMD). Dit zijn bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens en hun overbrengingsmiddelen.

 

Vanwege de internationale veiligheid gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual use verordening. Bij deze verordening zit een uitgebreide lijst met gespecificeerde goederen. Deze lijst wordt jaarlijks herzien. Voor export naar landen buiten de Europese Unie (EU) en voor de overdracht binnen Europa van sommige gevoelige dual usegoederen, is een exportvergunning nodig.

 

Meer informatie:

De nieuwe verordening is gepubliceerd in Publicatieblad L 307 van 15-11-2016.

Meer informatie over het EU beleid ten aanzien van dual use goederen vindt u op de site van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/

 

Voor praktische informatie en vragen over het aanvragen van een vergunning kunt u terecht bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van  Belastingdienst/Douane.  Telefoonnummer: 088 - 151 21 22

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.