ECHO nr. 77: Consultatie: Voorstel tot wijziging antidumpingwetgeving naar aanleiding van WTO toetredingsprotocol China

17-11-2016

Doet u zaken met China of andere opkomende landen zoals Argentinië, Rusland of Indonesië? Gelden er antidumpingheffingen op uw invoer of heeft u juist last van concurrentie door gedumpte producten uit derde landen? Dan is deze informatie voor u relevant.

 

De Europese Commissie heeft op 9 november voorgesteld om haar antidumpingwetgeving aan te passen. Aanleiding daarvoor is het WTO toetredingsprotocol van China. Een aantal bepalingen in dat protocol verlopen per 11 december 2016. Op basis hiervan stelt de Europese Commissie voor om de methode waarmee zij antidumpingmaatregelen berekent ten aanzien van niet-markteconomieën, zoals China, aan te passen. De voorgestelde wijziging heeft echter ook gevolgen voor andere landen wanneer er marktverstoringen zijn in dat land en de prijzen niet tot stand komen door marktwerking.

 

Graag horen wij uw mening over de voorgestelde wijziging van de antidumpingwetgeving. De volledige tekst van het voorstel staat al online.

 

Graag nodigen wij u uit voor een consultatiebijeenkomst op 29 november 14:30 – 16:30 op het Ministerie van Buitenlandse Zaken om van gedachten te wisselen over de plannen van de Commissie en de Nederlandse belangen met de betrokken beleidsmedewerkers. Tevens zal er ruim gelegenheid zijn voor de deelnemers om de standpunten van individuele bedrijven en branches naar voren te brengen.

 

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij: de heer Hinke Mosselman (hinke.mosselman@minbuza.nl).

 

Als u nog vragen hebt over antidumping, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via DGBEB-antidumping@minbuza.nl

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.