ECHO nr. 64: Nederlandse wapenexportbeleid verder aangescherpt i.v.m. het conflict in Jemen

04-12-2018

Tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer van 27 november jl. heeft minister Kaag aangegeven dat het reeds zeer restrictieve Nederlandse wapenexportbeleid i.v.m. het conflict in Jemen per direct verder wordt aangescherpt.

 

"Presumption of denial"

Het wapenexportbeleid voor Saoedi-Arabië is reeds sinds januari 2016 zeer restrictief vanwege de rol die de luchtmacht en landmacht van Saoedi-Arabië spelen in het conflict in Jemen: export van militaire goederen naar deze eindgebruikers wordt alleen nog toegestaan, wanneer onomstotelijk vaststaat dat deze goederen niet worden ingezet in de strijd in Jemen. Dit beleid waarbij, in plaats van de bij wapenexportbeleid gebruikelijke risico-inschatting, een omgekeerde bewijslast last geldt ("presumption of denial"), wordt nu ook toegepast voor de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte en voor alle onderdelen van de strijdkrachten (dus voortaan inclusief marines).

 

Aanleiding voor het aangescherpte beleid is het verband dat het rapport van de Group of Independent Eminent International and Regional Experts on Yemen legt tussen de marines van de coalitielanden en schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair oorlogsrecht.

 

Gevolgen voor bedrijfsleven

De kans dat een aanvraag voor de export van militaire goederen naar Saoedi-Arabië, VAE of Egypte zal worden afgewezen, is significant vergroot. Het betreft hier echter geen wapenembargo. Met andere woorden: het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft elke aanvraag per geval (case-by-case) beoordelen. Wanneer met zekerheid kan worden uitgesloten dat de uit te voeren militaire goederen gebruikt worden bij het conflict in Jemen – en toetsing aan de acht criteria van het EU Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport (944/2008) positief is – zal nog steeds een uitvoervergunning worden afgegeven.

 

Vragen

Voor eventuele vragen over het Nederlandse wapenexportbeleid kunt u bij het ministerie van Buitenlandse Zaken contact opnemen, via e-mail, met dvb-wapenexport@minbuza.n

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.