ECHO nr. 51: Opzegging investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) door India.

06-07-2016

Nederland heeft een notificatie van India ontvangen om de investerings­beschermings­overeenkomst (IBO) tussen Nederland en India op te zeggen. Dat betekent dat de IBO op 30 november 2016 afloopt. Investeringen die zijn gedaan voor 30 november worden nog 15 jaar beschermd onder het verdrag. We adviseren Nederlandse bedrijven hiermee rekening te houden.

Afhankelijk van de termijn waarop de IBO’s aflopen, heeft India een verzoek tot opzegging of heronderhandeling gestuurd aan 45 IBO-partners, waaronder vrijwel alle EU-lidstaten. Daarbij zijn landen benaderd waarvan de lopende geldigheidstermijn van de IBO binnenkort afloopt (zoals die van Nederland) en landen waarbij de IBO’s nog langer doorlopen.

In de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen India en de EU wordt beoogd een investeringshoofdstuk op te nemen. Deze onderhandelingen zitten op dit moment in een impasse. Om tot een oplossing te komen is zowel op Europees niveau als bilateraal niveau intensief contact met de Indiase autoriteiten.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH).
Contactpersonen: Selma Blank, selma.blank@minbuza.nl of 070-3484851 en Dorieke Overduin, dorieke.overduin@minbuza.nl of 070-3487556.
E-mail: dgbeb-hiam@minbuza.nl

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.