ECHO nr. 51: Aanscherping exportcontrolebeleid Turkije na de inval van het Turkse leger in Noord-Syrië - herziene versie

27-11-2019

Op 11 oktober 2019 heeft het kabinet besloten in reactie op de Turkse inval in Noord‑Syrië het Nederlandse wapenexportbeleid ten aanzien van Turkije aan te scherpen. Tot nader order worden alle nieuwe vergunningaanvragen voor de export van militaire goederen met eindbestemming Turkije aangehouden en worden er geen nieuwe vergunningen afgegeven. Dit geldt alleen voor militaire goederen en dual-use goederen met militair eindgebruik.

 
Op 26 november 2019 is dit beleid op een aantal punten nader ingevuld, met als belangrijkste punten:

 

  • Het beleid geldt voor vergunningen met Turkije als eindbestemming. Vergunningen voor goederen die via Turkije naar een andere eindbestemming gaan, worden beoordeeld op basis van de reguliere toets van de acht criteria uit het EU Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport.
     
  • Turkije wordt verwijderd van de landenlijst van mogelijke eindbestemmingen voor een globale vergunning.
     
  • Voor zendingen die voortkomen uit voorgaande leveringen (bijvoorbeeld onderhoud, vervanging en reparatie) gaat een presumption of denial gelden. Wanneer onomstotelijk vaststaat dat deze goederen niet in Syrië kunnen worden ingezet, zullen de vergunningen voor dergelijke zendingen op de reguliere wijze worden getoetst aan de acht criteria uit het EU Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport.

 

Bedrijven die beschikken over een geldige vergunning voor Turkije die voor de beleidswijziging is afgegeven voor goederen die mogelijk zouden kunnen worden ingezet in Syrië, zullen worden benaderd met het verzoek vrijwillig af te zien van het gebruik van deze vergunning.

 

In januari 2020 – drie maanden na inwerkingtreding van het aangescherpte beleid – zal een evaluatie worden uitgevoerd van dit aangescherpte beleid op Turkije.
 

Een uitgebreide toelichting op het bovenstaande kunt u vinden in de Kamerbrief die Minister Kaag en Minister Blok op 25 november 2019 hebben gestuurd aan de Tweede Kamer.
 

Vragen

Voor eventuele vragen over het Nederlandse wapenexportbeleid kunt u bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken contact opnemen, via e-mail, met

dvb-wapenexport@minbuza.nl

 

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.