ECHO nr. 42: Per 1 juli 2018 geen tariefpreferentie mogelijk voor sommige APS-landen

27-06-2018

Na 1 juli 2018 kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van verlaagde invoerrechten of nulrechten bij invoer uit bepaalde APS-landen.

 

Algemeen Preferentieel Stelsel: van Form A naar het REX-systeem

Om gebruik te kunnen maken van verlaagde invoerrechten of nulrechten (tariefpreferentie) dient u de oorsprong van de goederen aan te tonen. Dit kon tot nu toe door gebruik te maken van het certificaat van oorsprong Form A of – voor zendingen met een waarde van niet meer dan € 6.000 – met een factuurverklaring. Met ingang van 2017 wordt dit systeem voor goederen uit landen in het Algemeen Preferentieel Stelsel (APS) in fases vervangen door het systeem van zelfcertificering door geregistreerde exporteurs (het REX-systeem), waarbij exporteurs in APS-landen een zgn. attest van oorsprong kunnen afgeven.

 

Voor deze verandering geldt een overgangsperiode, waarbij beide systemen naast elkaar bestaan. Deze overgangsperiode liep voor een aantal APS-landen af op 1 januari 2018. Voor een aantal andere APS-landen zal de overgangsperiode aflopen per 1 juli 2018. Voor goederen uit de betreffende landen is geen tariefpreferentie meer mogelijk op basis van een Form A of een factuurverklaring die na afloop van de overgangsperiode zijn afgegeven cq. opgemaakt.

 

Geen tariefpreferentie mogelijk voor sommige APS-landen

Voor een aantal van deze landen geldt echter dat zij het REX-systeem nog niet formeel hebben ingevoerd, terwijl de overgangsperiode reeds is afgelopen. Voor deze landen geldt dat geen tariefpreferentie meer mogelijk is vanaf de afloop van de overgangsperiode tot de datum waarop het betreffende APS-land het REX-systeem formeel heeft ingevoerd. Het  invoeren van het REX-systeem kan bovendien niet met terugwerkende kracht  gebeuren. Let op: het blijft wel mogelijk om voor tariefpreferentie in aanmerking te komen indien het Form A of de factuurverklaring is afgegeven cq. opgesteld voordat de overgangsperiode was afgelopen. Dit speelt bijvoorbeeld bij goederen die in de tussenliggende periode in opslag hebben gelegen.  

 

Om welke landen gaat het?
Een actueel overzicht van de APS-landen en de data waarop deze het REX-systeem hebben ingevoerd, vindt u op de website van de Europese Commissie.

 

Wij adviseren u om bovengenoemde website regelmatig te raadplegen, om te kijken of landen waarmee u zaken doet inmiddels wel het REX-systeem kunnen toepassen. Ook adviseren wij u om uw handelspartners in deze landen te informeren.

 

Meer informatie

Meer informatie over het REX-systeem in het APS kunt u vinden op de website van de Douane.  

 

Meldpunt handelsbelemmeringen

Als u nog vragen heeft of wanneer u handelsbelemmeringen ervaart in landen buiten de Europese Unie, dan kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl

 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die, of door de Europese Unie, of door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft. 

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.