ECHO nr. 35: Inwerkingtreding EU-Vietnam handelsakkoord op 1 augustus 2020

23-07-2020

Handelt u met Vietnam of bent u van plan dat te gaan doen? Let dan op: op zaterdag 1 augustus treedt het handelsakkoord tussen de EU en Vietnam in werking.

Dit is, na het EU-handelsakkoord met Singapore, het tweede handelsakkoord met een land in Zuidoost-Azië.

 

Vanaf de inwerkingtreding van het handelsakkoord zal Vietnam invoerrechten op zo’n 65% van EU-producten, zoals die op bijna alle machines en apparaten, afschaffen. Overige invoerrechten worden uitgefaseerd over een periode van maximaal 10 jaar. Ook schaft de EU invoerrechten op 71% van Vietnamese producten af per 1 augustus en wordt het merendeel van invoerrechten op overige producten binnen een periode van 7 jaar afgeschaft. In totaal worden uiteindelijk invoerrechten op 99% van de handel tussen de EU en Vietnam afgeschaft.

 

Het handelsakkoord zal ook veel bestaande non‑tarifaire belemmeringen voor de handel met Vietnam wegnemen en de Vietnamese dienstensector en markten voor overheidsopdrachten openstellen voor bedrijven uit de EU. De overeenkomst bevat verder belangrijke bepalingen op het gebied van arbeidsrechten en duurzame ontwikkeling.

 

Hoe profiteer ik bij invoer uit Vietnam van verlaagde invoerrechten?

 

Om bij invoer van goederen uit Vietnam te profiteren van een preferentieel tarief, dient u aan te tonen dat de preferentiële oorsprong van de in te voeren (of vanaf de datum van inwerkingtreding ingevoerde) goederen ‘Vietnam’ betreft. Dit kan op de volgende manieren:

 

  •  Voor zendingen met minder dan € 6.000 aan oorsprongsgoederen mogen exporteurs in Vietnam zelf een factuurverklaring afgeven in een voorgeschreven format, door de exporteur gesteld op een factuur of handelsdocument.
     
  • Een EUR.1 certificaat.

 

Opstellen van een oorsprongsverklaring bij uitvoer naar Vietnam

 

  • Voor zendingen met minder dan € 6.000 aan oorsprongsgoederen mogen exporteurs in de EU zelf een oorsprongsverklaring (een attest van oorsprong) afgeven.
     
  • Voor zendingen met meer dan € 6.000 aan oorsprongsgoederen dient u zich te registreren als Geregistreerde Exporteur (REX). Na registratie krijgt u een REX-nummer en mag u attesten van oorsprong opstellen met verwijzing naar uw REX-nummer bij de export naar Vietnam van goederen met oorsprong ‘EU’. Als u al een REX-nummer heeft hoeft u zich niet nogmaals te registreren.

Een attest van oorsprong kan door de exporteur worden gesteld op een van de exporteur afkomstige factuur of ander handelsdocument (bv. paklijst of afleverbon) en heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop deze door de exporteur is afgegeven.

 

In het oorsprongsprotocol bij het handelsakkoord met Vietnam vindt u nadere informatie over de oorsprongsverklaring.

 

De Douane zal op korte termijn ook een Mededeling bij het Handboek Douane over het handelsakkoord met Vietnam publiceren, waarin meer informatie zal staan over de specifieke voorwaarden die gelden. Ook zal op de website van de Douane nadere informatie worden gepubliceerd. Hier zal in een volgend ECHO-bericht naar verwezen worden.

 

Meldpunt handelsbelemmeringen
Via het Meldpunt Handelsbelemmeringen kunt u het Ministerie van Buitenlandse Zaken benaderen voor overige vragen of het melden van handelsbelemmeringen, in welk land dan ook. Wij zijn te bereiken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

 

Over ECHO
Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over handelspolitiek nieuws.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.