ECHO nr. 35: Comité Markttoegang belemmeringen

18-09-2019

Iedere maand bespreken vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en het Europese bedrijfsleven met de Europese Commissie (DG TRADE) veel voorkomende handelsbelemmeringen met landen buiten de EU. Ook Nederland is hierbij vertegenwoordigd. Uw input is hiervoor nodig.

 

Agenda september 2019
Op 26 september 2019 vindt de volgende bijeenkomst van het Comité Markttoegangsbelemmeringen plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal worden gesproken over markttoegangsproblemen in:

  • De Verenigde Staten
  • Colombia, Ecuador en Peru
  • Japan
  • Algerije

Denk bij markttoegangsproblemen bijvoorbeeld aan importbeperkingen, excessieve documentatievereisten bij douaneprocedures, onnodig handelsbeperkende eisen op het gebied van etikettering of discriminatie bij overheidsopdrachten.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.