ECHO nr. 34: Start van een vrijwaring onderzoek door Guatemala betreffende de invoer van gewalst platte producten van ander gelegeerd staal met een breedte van 600 mm of meer afkomstig uit onder meer EU-lidstaten

18-09-2019

Toelichting:  Opening onderzoek per 27 augustus 2019. Belanghebbende partijen kunnen hun opmerkingen binnen 30 dagen schriftelijk kenbaar maken. Vragenlijsten binnen 45 dagen na opening van het onderzoek. Tariefcodes7225.91.00, 7225.92.00 en 7225.99.00 (HS-SA). Er is meer informatie beschikbaar.

 

***

Handige links

 

Vragen

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via e-mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl

 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft.

 

 

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.