ECHO nr. 31: Vrijhandelsakkoorden met Australië en Nieuw-Zeeland: oproep Nederlandse belangen

23-05-2018

Waar gaat het om?
Op 22 mei hebben de EU-handelsministers het licht op groen gezet voor onderhandelingen over vrijhandelsverdragen met Australië en Nieuw-Zeeland. EU-commissaris Cecilia Malmström (handel) reist de komende weken naar de hoofdsteden Canberra en Wellington voor de officiële start van de gesprekken.
Nederland is voorstander van ‘brede en ambitieuze’ handelsakkoorden met beide landen.
 
De volgende onderwerpen komen in de onderhandelingen aan de orde:
·       handel in goederen
·       veterinaire en fytosanitaire maatregelen;
·       intellectueel eigendomsrecht;
·       overheidsaanbestedingen;
·       duurzame ontwikkeling;
·       technische handelsbarrières;
·       (duurzame) energie;
·       handel in diensten;
·       mededinging;
·       douane en handelsfacilitatie;
·       handelsmaatregelen;
·       transparantie
 
Nederlandse inzet/belangen:
De Europese Commissie voert namens de Lidstaten de onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland. Het is zaak dat zij hierbij ook de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven goed naar voren brengt. Wij vernemen daarom graag van u de specifieke belemmeringen waar u als ondernemer in Australië respectievelijk Nieuw-Zeeland tegenaan loopt of welke kansen u daar ziet, zodat deze meegenomen kunnen worden in de onderhandelingen.
 
In de onderhandelingen wordt ook veel waarde gehecht aan de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld.
 
Meer informatie en reacties:
U kunt uw opmerkingen, vragen en wensen sturen naar: Ministerie van Buitenlandse Zaken; Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH): handelsakkoorden@minbuza.nl

 

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.