ECHO nr. 27: Comité Markttoegangbelemmeringen, 11 juli 2019

03-07-2019

Iedere maand bespreken vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en het Europese bedrijfsleven met de Europese Commissie (DG TRADE) veel voorkomende handelsbelemmeringen met landen buiten de EU. Ook Nederland is hierbij vertegenwoordigd. Uw input is hiervoor nodig.

 

Agenda juli 2019

Op 11 juli 2019 vindt de volgende bijeenkomst van het Comité Markttoegangsbelemmeringen plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal worden gesproken over markttoegangsproblemen in:

  • Marokko
  • Singapore

 

Denk bij markttoegangsproblemen aan importbeperkingen, excessieve documentatievereisten bij douaneprocedures, onnodig handelsbeperkende eisen op het gebied van etikettering of discriminatie bij overheidsopdrachten.

Ook wordt tijdens deze bijeenkomst gesproken over informatieverzoeken van de Japanse douane in het kader van het handelsakkoord tussen de EU en Japan. Ervaart u problemen? Laat het ons dan weten.

U kunt informatie delen via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

 

Handige links

 

Meldpunt handelsbelemmeringen

Als u nog vragen heeft of wanneer u handelsbelemmeringen ervaart in andere landen buiten de Europese Unie, dan kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over handelspolitiek nieuws.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.