ECHO nr. 22: Recent genomen maatregelen door Turkije op het terrein van wegtransport en verhoogde invoerheffingen

13-05-2020

Wegtransport

Turkije heeft de eerder ingevoerde quarantainemaatregelen voor wegtransporteurs per 8 mei versoepeld. De huidige (d.d. 12 mei 2020) maatregelen bestaan uit het afnemen van een medische keuring bij binnenkomst. Chauffeurs die geen klachten vertonen krijgen daarop toegang tot Turkije, waarbij geldt dat Turkije weer zo snel mogelijk verlaten dient te worden en hulp dient te worden aangezocht mochten ademhalingsklachten optreden. Voor transit gelden maxima van resp. 24 en 36 uur gelden die met 48 uur kan worden verlengd, waarbij het voertuig gevolgd wordt met een voertuigvolgsysteem. In de bijlage is een onofficiële vertaling van de maatregelen opgenomen.

 

Invoerrechten

In reactie op Covid-19 heeft Turkije voor een aantal producten van oorsprong uit derde landen de invoerheffingen verhoogd. Ook worden oorsprongsverklaringen van EU-exporteurs gevraagd, ook al waren producten al in het vrije verkeer gebracht..

Zie voor meer informatie en een overzicht van producten de Market Access Database van de Europese Commissie.

 
Meldpunt handelsbelemmeringen

Via het Meldpunt Handelsbelemmeringen kunt u het Ministerie van Buitenlandse Zaken berichten over handelsbelemmeringen in derde landen buiten de EU. Wij zijn te bereiken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over handelspolitiek nieuws.

Lees meer over

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.