ECHO nr. 19: Onderhandelingen tot 1 mei tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over handelsbelemmeringen.

28-03-2018

Op donderdag 22 maart 2018 is bekend geworden dat Europese Unie (EU) tot 1 mei wordt uitgezonderd van de tarieven welke de Verenigde Staten (VS) heeft ingesteld op staalimporten van 25% en aluminiumimporten van 10%. De uitzonderingen gelden ook voor Canada, Mexico, Australië, Zuid-Korea, Argentinië, Brazilië en zijn nu ook in een proclamatie bevestigd. Tot 1 mei heeft de EU de tijd om te onderhandelen maar als de VS vindt dat er aan het einde van de onderhandelingsperiode onvoldoende is bereikt kan de VS alsnog de heffingen in werking laten treden. Ook kan de VS in de tussentijd nog besluiten de importen alsnog te beperken middels een quotum.

 

Eurocommissaris Malmström en diverse handelsministers en regeringsleiders hebben de afgelopen weken op hoog niveau contact gehad met de VS. Uitkomst van het gesprek tussen Malmström en Secretary of Commerce, Wilbur Ross, was dat er per direct een handelspolitieke dialoog tussen de EU en de VS gestart is. Vorm en inhoud van deze dialoog zijn nog open, het is dus nog niet bekend wat de inzet gaat zijn van de VS.

 

De Commissie is begonnen met een onderzoek naar mogelijke vrijwaringsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen genomen worden als staalexporten, oorspronkelijk bedoeld voor de Amerikaanse markt, worden omgeleid naar de Europese markt mits ze schade veroorzaken. De Commissie heeft eind vorige week een bekendmaking gepubliceerd (PB C111-2018) en roept belanghebbende op zich op korte termijn te melden. De verwerkende industrie en gebruikers worden nadrukkelijk verzocht zich te melden.

 

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de Commissie van plan is de rebalancerende maatregelen te notificeren bij de WTO.  

 

Meer informatie:

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl

 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.