ECHO nr. 17: Heffing Verenigde Staten op import van staal en aluminiumimporten uit onder meer de EU

20-03-2018

President Trump kondigde op 8 maart aan dat de VS op 23 maart tarieven gaat instellen op staalimport van 25% en aluminiumimport van 10% voor alle landen met uitzondering van Canada en Mexico. De EU onderhandelt nog met de Verenigde Staten om uitgezonderd te worden van de maatregel.

 

Instelling per 23 maart 2018 van een ad valorem tarief van 25% op import van staalproducten in de HS categorieën 7206.10 tot 7216.50, 7216.99 tot 7301.10, 7302.10, 7302.40 tot 7302.90 en 7304.10 tot 7306.90 uit alle landen, met uitzondering van Canada en Mexico.

 

Instelling per 23 maart 2018 van een ad valorem tarief van 10% op de import van aluminiumproducten in de HS categorieën 7601, 7604 tot 7609, 7616.99.51.60 en 7616.99.51.70 uit alle landen met uitzondering van Canada en Mexico.

 

Mandaat voor de Secretary of Commerce om producten van deze tarieven uit te zonderen, mits dit gebeurt op specifiek verzoek van Amerikaanse gebruikers die kunnen onderbouwen dat het betreffende product niet in voldoende mate of benodigde kwaliteit in de VS geproduceerd kan worden.

 

Verder heeft op vrijdag 16 maart de Europese Commissie een lijst gepubliceerd met producten uit de Verenigde Staten waar de EU mogelijk (extra) heffingen wil innen in reactie op de aangekondigde maatregelen uit de VS (mocht de EU niet worden uitgezonderd van de maatregel). Het gaat om zogenaamde rebalancerende maatregelen.

 

Meer informatie:

Informatie van de Europese Commissie: Consultatie en Questionnaire

 

Informatie van de Amerikaanse Department of Commerce: VS Commerce Department procedures

 

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl

 

Over ECHO

Via deze nieuwsbrief informeren wij u beknopt over antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen die door andere landen zijn genomen tegen de EU. Per maatregel wordt aangegeven wat het inhoudt en welk land het betreft.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.