ECHO nr. 12: Besluit tot gedeeltelijke intrekking van tariefpreferenties voor Cambodja onder 'Everything But Arms'

14-02-2020

De Europese Commissie heeft op 12 februari 2020 besloten om tariefpreferenties voor verschillende producten uit Cambodja onder het 'Everything but Arms' (EBA) handelsstelsel tijdelijk in te trekken. Dit vanwege de duur, omvang en impact van schendingen op het gebied van politieke en civiele rechten in Cambodja. Het gaat om tariefpreferenties voor ongeveer 21% van de jaarlijkse export van Cambodja naar de EU.

 

Onder EBA verleent de EU tariefvrije markttoegang voor alle producten behalve wapens en munitie aan minst ontwikkelde landen. In geval van serieuze en systematische schendingen op het gebied van arbeidsrechten en mensenrechten kan de EU tariefvoordelen tijdelijk intrekken.

 

Producten in kwestie
Voor textielproducten (onder meer trainingspakken, panty’s, sokken, bh’s, ondergoed voor mannen, broeken voor mannen en T-shirts voor mannen), schoeisel, reisartikelen en suiker onder de volgende HS-codes worden tariefpreferenties tijdelijk introkken:

 

1212 93, 4201 00, 4202, 4203, 4205 00, 4206 00, 6103 41, 6103 43, 6103 49, 6105, 6107, 6109, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 95, 6115 96, 6115 99, 6203 41, 6203 43, 6203 49, 6205, 6207, 6211 32, 6211 33, 6211 39, 6211 42, 6211 43, 6211 49, 6212, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6405, 6406.

 

Datum intrekking
Voor deze producten zullen per 12 augustus 2020 weer de invoerrechten gelden die de EU binnen de Wereldhandelsorganisatie heeft vastgesteld, als het Europees Parlement en de Raad geen bezwaar aangeven tegen het besluit.

 

Het is nog mogelijk dat Cambodja significante voortgang boekt op het gebied van politieke en civiele rechten, zodat de Commissie gedeeltelijke intrekking van tariefvoordelen ongedaan maakt. Mocht het besluit van de Commissie voor 12 augustus nog wijzigen, dan wordt u hierover via ECHO geïnformeerd.

 

Transitiebepaling
De gedelegeerde handeling bevat een zogenaamde shipping clause. De tijdelijke intrekking van tariefpreferenties is niet van toepassing op de invoer van producten die op het moment van intrekking reeds op weg zijn naar de Unie, mits de bestemming van die producten niet kan worden gewijzigd. Hiervoor is een geldig bewijsstuk in de vorm van een bill of lading vereist.

 

Meer informatie

Vragen
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via handelsakkoorden@minbuza.nl.

 

Meldpunt handelsbelemmeringen
Wanneer u handelsbelemmeringen ervaart in andere landen buiten de Europese Unie, dan kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

 

Over ECHO
Via dit medium informeren wij u beknopt over handelspolitiek nieuws.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.