Q&A over testbeleid en de Coronamelder

Hoe en waarom testen we op corona in Nederland? Wat betekenen de Coronamelder en het testbeleid van de overheid voor werkgevers? Hierover gaan onderstaande vragen en antwoorden.

 

Hoe en waarom testen we op corona in Nederland?

Het gaat nog even duren voor de vaccinatiegraad dusdanig is dat alle maatregelen opgeheven kunnen worden. In de tussenliggende tijd zoeken we naar mogelijkheden om het economisch en sociaal verkeer zo veel en veilig mogelijk door te laten gaan. Testen kan ons daarbij helpen. Ons uitgangspunt blijft: wat (open) kan zonder testen, moet ook open zonder testen. Testen moeten alleen daar ingezet worden waar ze meer mogelijk maken dan op grond van het epidemiologisch beeld verwacht zou worden. Lees in dit infoblad meer over hoe en waarom we in Nederland testen op corona.

  

Mag elke antigeentest in Nederland afgenomen worden?

Als een antigeentest een CE-keurmerk heeft, dan is deze test toelaatbaar op de Nederlandse markt en dan mag de test in een Nederlandse teststraat afgenomen worden. De EC benadrukt dat extra validatie in een Europees lab sterk wordt aangeraden voordat de test in Europa wordt toegepast.

De Inspectie IGJ/RIVM kunnen als verantwoordelijke de instroom van testen beïnvloeden.

 

Hoe snel krijg ik de uitslag?

In principe krijg je binnen 1 uur de uitslag bij een antigeentest. De toeziend (bedrijfs)arts van de teststraat heeft een meldingsplicht naar de GGD toe. Zowel positieve als negatieve uitslagen dienen gemeld te worden. Het personeel van de teststraat, dus niet de GGD, geeft de uitslag.

Snelheid is cruciaal voor het testen én het bron- en contactonderzoek (BCO). Hoe sneller mensen na het ontstaan van symptomen getest kunnen worden en hoe sneller de uitslag bekend is en het BCO kan beginnen, des te groter is de kans dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus gecontroleerd kan worden. Snelheid is vooral wenselijk vanwege het groeiende contingent aan medewerkers dat met klachten thuis de uitslag moet afwachten.

 

Een werknemer krijgt een positieve uitslag naar aanleiding van een antigeentest, wat nu?

Na een positieve test moeten mensen zich altijd melden bij de GGD voor een aanvullende PCR-test. Alleen met een PCR- test kan met zekerheid vastgesteld worden of iemand het virus bij zich draagt. Dit kan veranderen zodra de volledige validatie is afgerond van de verschillende sneltesten. Voor mensen die na zo’n sneltest een negatieve testuitslag krijgen, blijft het belangrijk dat zij bij klachten thuis blijven en zich aan de RIVM- voorschriften houden, omdat men nog steeds besmet kan zijn en nog klachten kan gaan ontwikkelen.

 

Kan ik met behulp van testen de andere maatregelen afbouwen?

Nee dat kan niet. Testen vormen een extra veiligheidsmaatregel maar kunnen nooit met 100% zekerheid zeggen dat iemand niet besmet is. Overige maatregelen, zoals het afstand houden, moeten dus in stand gehouden worden, ook als alle medewerkers negatief testen.

Kan ik mijn werknemers zonder klachten ook laten testen?

Ja dat kan. Testen van mensen zonder klachten is een extra veiligheidsmaatregel. De overige maatregelen, zoals 1,5 m afstand houden, moeten dus ook bij negatieve tests in stand blijven.

 

 

Waar moet ik als werkgever aan voldoen als het gaat om het testen van werknemers?

 

Uitgebreide informatie hierover vindt u op www.werkgeverstesten.nl.  

Wat zijn de regels voor de inmiddels beschikbare zelftesten?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een factsheet gemaakt met alle regels rond zelftesten. Er is ook een toolkit beschikbaar voor werkgevers die hun medewerkers willen laten testen met behulp van zelftesten.

 

Wat is het nut van de CoronaMelder?

De CoronaMelder signaleert wanneer je tenminste 15 minuten dicht bij iemand net geweest die eveneens de Corona App gebruikt en later Corona blijkt te hebben. De App helpt daardoor te voorkomen, dat wanneer je je nog niet ziek voelt en wel met Corona bent besmet, je die besmetting onbewust aan anderen doorgeeft.

 

Kan ik alle andere maatregelen achterwege laten als ik de Coronamelder gebruik?

Nee, het nemen van maatregelen als 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen en het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld mondkapjes blijft noodzakelijk. De Corona App vervangt die maatregelen niet.

 

Moet ik mij laten testen als ik een melding krijg?

 

Met testen is het mogelijk de periode van quarantaine in te korten. Bij een negatieve test op de vijfde dag na het laatste contact mag je uit quarantaine. Voor anderen is het advies: blijf tien dagen thuis, vanaf het moment dat je contact had met een besmet persoon. 

 

Wanneer krijgen gebruikers van de CoronaMelder een melding?

Iemand moet via CoronaMelder samen met de GGD aangeven het coronavirus te hebben (na een positieve test), de appgebruiker moet in de afgelopen dagen in de buurt zijn geweest van deze besmette persoon en ten slotte dient deze nabijheid 15 minuten te hebben geduurd.

 

Vinden er foutieve meldingen plaats, waardoor personeel zonder geldige reden in quarantaine gaat?

 

De app stuurt een melding indien er aan drie voorwaarden is voldaan: 1) je bent in de buurt geweest van iemand die corona blijkt te hebben, en 2) diegene laat in de app weten dat hij of zij besmet is (positief getest is). Daarnaast dient de nabijheid 15 minuten te hebben geduurd.

Het is echter niet zeker dat deze persoon anderen heeft besmet. De kans is toegenomen, maar er is onvoldoende zekerheid totdat er een test wordt afgenomen. De quarantaine is dan ook een voorzorgsmaatregel. 

 

Wordt de privacy geschonden met het gebruik van de Corona App?

 

De Corona App registreert geen gebruikersnaam. Ook registreert de Corona App geen locaties. Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of andere contactgegevens worden niet in de Corona App ingevoerd. Privacy wordt dus op geen enkele manier geschonden.

 

Kan de werkgever aan zijn werknemers verplichten om de Corona App te gebruiken?

Het gebruik van de Corona App is vrijwillig. Werknemers kunnen niet worden gedwongen de Corona App te gebruiken. Werknemers zijn ook niet verplicht om de gegevens van de Corona App met hun werkgever te delen. Werkgevers kunnen hun mensen er wel op wijzen en een advies uitgeven. Maar dit mag niet op dwingende toon gebeuren.

  

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons

Heeft u een andere vraag over het testbeleid van kabinet als het gaat om teststraten voor werkgevers? Stuur dan een mailtje naar testbeleid@vnoncw-mkb.nl.