Q&A zakenreizen en werken in het buitenland: vragen en antwoorden voor ondernemers

Voor grenswerkers en arbeidsmigranten gelden bijzondere regels in coronatijd. Hierover leven veel vragen bij werkgevers. Ook over zakenreizen vindt u hier de meestgestelde vragen en antwoorden.

 

Voor grenswerkers geldt er geen verplichte quarantaine. Geldt dit ook voor arbeidsmigranten en seizoensarbeiders uit EU-lidstaten?

Voor grenswerkers geldt dat zij dienen te voldoen aan de definitie van grensarbeider zoals deze door de Nederlandse overheid onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst gehanteerd wordt. Dit gaat om grensarbeiders die wonen in een andere lidstaat van de EU, maar werken in Nederland en tenminste één keer per week terugkeren naar de woonplaats buiten Nederland óf om grensarbeiders die in Nederland wonen, maar in een andere EU lidstaat werken en ten minste eenmaal per week terugkeren naar Nederland. Daarnaast moet men fysiek op het werk aanwezig zijn; er is geen mogelijkheid tot thuiswerken.

Indien dit van toepassing is op de medewerkers, zijn zij vrijgesteld van de quarantaineperiode.

 

Arbeidsmigranten en seizoensarbeiders zijn in Nederland niet uitgezonderd van thuisquarantaine wanneer zij uit een risicogebied komen. Het OMT constateerde in hun advies van 3 november jl. dat deze groep een risicogroep voor COVID-19 uitbraken blijft.

Zie hier een lijst met reisdoelen die wél uitgezonderd zijn van de verplichte quarantaineperiode.

 

Mijn medewerkers moeten voor een zakenreis naar Nederland. Wat zijn de voorwaarden?

Vanaf 21 september mag een persoon uit een land met een inreisverbod vanwege een reis die aantoonbaar bijdraagt aan de Nederlandse economie en samenleving onder voorwaarden naar Nederland reizen. Dit betekent dat zakenreizen naar Nederland mogen onder bepaalde voorwaarden. Zie de voorwaarden hier.

 

Moeten zakenreizigers verplicht in quarantaine? Zijn er uitzonderingen?

De quarantaineverplichting geldt in principe voor alle zakenreizigers. De quarantaine mag tijdelijk worden onderbroken voor alle zakelijke afspraken die essentieel zijn voor het doel van de reis. 

 

Wat zijn de regels voor internationaal zakendoen per land?

Voor een overzicht van veelgestelde vragen over internationaal zakendoen per land, raadpleeg de website van RVO