Q&A horeca, toerisme, evenementen, cultuur en sport: vragen en antwoorden voor ondernemers

De coronamaatregelen van het kabinet hebben grote consequenties voor ondernemers in de horeca, cultuursector, sport en het toerisme. Er leven veel vragen bij ondernemers over de precieze uitwerking van deze maatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. Bekijk hier de informatie van de rijksoverheid over horeca. En hier de informatie van de rijksoverheid over evenementen.

 

Welke regels gelden er nu voor de horeca?

Vanaf 26 januari 2022 mogen alle eet- en drinkgelegenheden, inclusief coffeeshops en sportkantines, weer open van 05.00 tot 22.00 uur. 

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Behalve op een terras buiten bij gebruik van kuchschermen.   
 • Het is verplicht om een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs te laten zien vanaf 13 jaar (bij sportkantines vanaf 18 jaar).
 • Een vaste zitplaats is verplicht.
 • Een mondkapje is verplicht, ook bij verplaatsingen. Het mondkapje hoeft niet op als men zit.
 • Personeel draagt altijd een mondkapje.
 • Voor afhalen gelden reguliere openingstijden.

Onderstaande locaties kunnen ook tussen 22.00 en 05.00 uur open blijven. Hier is ook geen coronatoegangsbewijs verplicht:

 • Afhalen van eten en drinken.
 • Uitvaartcentra, of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.
 • Luchthavens na de securitycheck.
 • Zorglocaties.
 • Locaties zoals buurt- en wijkcentra waar het gaat om georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.
 • Wegrestaurants en tankstations naast snelwegen.
 • Zeemanshuizen.
 • Restauratiewagons in internationale treinen.
 • Standplaatsen voor de verkoop of uitgifte van eten of drinken.

Geldt er een wettelijke bezettingsgraad voor logementen?

Ja. De beheerder van een plaats waar tegen betaling verblijf wordt aangeboden (hotels, pensions, camping, appartementen e.d.) aan personen die niet zijn ingeschreven in de basisregistratie personen met een adres van de gemeente waar dit verblijf wordt aangeboden, biedt geen verblijf aan, aan meer dan twee personen van dertien jaar en ouder per verblijfplaats, tenzij het gaat om personen als bedoeld in artikel 58g, tweede lid, onder a, van de wet (personen die wonen op hetzelfde adres; opsporingsambtenaren, toezichthouder, beveiligingsmedewerker, zorgverlener, mantelzorger of geestelijke bedienaar of persoon die werkzaam is bij een justitiële inrichting, politie, brandweer, krijgsmacht of in de kinderopvang of die eerste hulp biedt. Bij een levensbedreigende situatie, een en ander voor zover de veilige afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden; persoon met een handicap en diens begeleider, kinderen tot en met 12 jaar en diens begeleider; een en ander voor zover de veilige afstand van 1,5 meter buiten de woning niet kan worden aangehouden).

    

Welke regels gelden er nu voor de organisatie van evenementen?

Vanaf 26 januari 2022 mag een aantal evenementen plaatsvinden tot 22.00 uur. Alle evenementen met een vaste zitplaats en doorstroomevenementen, zoals kermissen en beurzen zijn toegestaan tussen 5.00 en 22.00 uur. Daarbij gelden de volgende regels:

 • het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden.
 • een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs is verplicht vanaf 13 jaar.
 • een vaste zitplaats is verplicht.
 • een mondkapje is binnen verplicht, behalve als u zit.
 • Binnen zijn maximaal 1250 bezoekers toegestaan op 1,5 meter afstand van elkaar. Bij een doorstroomlocatie of buiten geldt  maximaal 1 persoon per 5m2.

Evenementen die niet zijn toegestaan, zijn:

 • Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals. 
 • Meerdaagse evenementen met overnachting, ook niet met een coronatoegangsbewijs.

Wel toegestaan zijn:

 • Professionele sportwedstrijden (publiek aanwezig tot 22.00 uur).
 • Amateursportwedstrijden (publiek aanwezig tot 22.00 uur).
 • Uitvaarten.
 • Gewone weekmarkten.
 • Georganiseerde jeugdactiviteiten buiten.
 • Let op: Huwelijksvoltrekkingen en registratie van een partnerschap vallen niet onder het evenementenbegrip en zijn toegestaan met in achtneming van de algemene bezoekersnorm van maximaal 50 bezoekers op 1,5 meter. 

Wat valt precies onder evenementen?

Onder evenementen geldt elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, inclusief herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest (niet in een woning oid), wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 

 

Wat zijn de regels voor culturele instellingen zoals musea, theaters, bioscopen en concertzalen?

Vanaf 26 januari 2022 mogen bioscopen, musea, theaters en concertzalen weer open. Dit geldt ook voor dierenparken en pretparken. Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur. Houd overal 1,5 meter afstand. Er geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes, zoals in bioscopen en theaters. Voor bioscopen en theaters geldt dat als men zit, het mondkapje af kan.

 

Geldt er een andere capaciteitsnorm voor kinderen of gezinsleden die geen 1,5 meter afstand hoeven te houden?

Nee, de capaciteitsnorm geldt voor de locatie en op deze norm is geen uitzondering voor kinderen of andere personen die onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. De maximale capaciteitsnorm staat dus vooraf al vast, onafhankelijk van wie de bezoekers zijn.

  

Wat zijn op dit moment de regels rond sport?

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen. 
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in kantines, kleedkamers of toiletten. Er zijn uitzonderingen.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
 • Sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Houd u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals de kantine, kleedkamers en toiletten.

Een coronatoegangsbewijs is ook verplicht voor publiek bij amateursport binnen vanaf 18 jaar. En bij professionele sportwedstrijden (topcompetities) binnen en buiten vanaf 13 jaar.

 

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Lees hier alle coronaregels als het gaat om sport

 

Mogen toeristen uit het buitenland naar Nederland komen?

Afhankelijk van uit welk land men komt, is reizen vanuit het buitenland mogelijk. Lees hier welke regels gelden voor het reizen naar Nederland vanuit het buitenland.